Bảo hộ sở hữu trí tuệ khi cung cấp sản phẩm ra thị trường

Bảo hộ sở hữu trí tuệ bán sản phẩm ra thị trường.

Câu hỏi: Khi cần cung cấp sản phẩm ra thị trường, cách đăng ký sở hữu trí tuệ gồm những bước nào?

Trả lời: Tài sản sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp gồm có bản quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp như nhãn hiệu, sang chế, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh, tên thương mại

Tuỳ theo mỗi loại tài sản sở hữu trí tuệ mà doanh nghiệp cần phải đăng ký hay không cần phải đăng ký vẫn được bảo hộ.

Những đối tượng sau không cần đăng ký mà vẫn được bảo hộ gồm:

Quyền tác giả, quyền lien quan.

Tên thương mại.

Bí mật kinh doanh.

Những đối tượng sở hữu trí tuệ sau phải đăng ký mới được bảo hộ gồm:

Nhãn hiệu

Sáng chế

Kiểu dáng công nghiệp.

Thiết kế bố trí mạch tích hợp.

Vì vậy doanh nghiệp cần phải biết mình đang sở hữu tài sản sở hữu trí tuệ nào, sau đó sẽ nhờ một đơn vị tư vấn có kinh nghiệm để họ đưa ra ý kiến và trợ giúp quá trình đăng ký.

» Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan