Xử lý vi phạm kiểu dáng tại Việt Nam

Xử lý vi phạm kiểu dáng tại Việt Nam

 SBLAW giới thiệu biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp

 

SBLAW được biết hiện tại Quý Công ty đang có nhu cầu được hỗ trợ, tư vấn trong việc xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam của Quý Công ty trên thị trường.

Từ thông tin trên, Chúng tôi trân trọng gửi đến Quý Công ty ý kiến tư vấn sơ bộ của chúng tôi như sau:

 

1. Ý KIẾN SƠ BỘ CỦA SBLAW

 

1.1. Các công việc cần thực hiện và biện pháp xử lý

 

a. Giám định yếu tố xâm phạm

 

– Để có căn cứ chắc chắn nhất trong việc xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp của Quý Công ty, Quý Công ty nên yêu cầu Viện khoa học sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPRI) thực hiện việc giám định sở hữu công nghiệp để xác định liệu các sản phẩm mang kiểu dáng tương tự với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ của Quý Công ty có bị coi là yếu tố xâm phạm quyền/yếu tố giả mạo đối với kiểu dáng công nghiệp của Quý Công ty hay không?

 

Chúng tôi lưu ý rằng đây không phải là hoạt động bắt buộc nhưng VIPRI với tư cách là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và công nghệ và là đơn vị duy nhất có chức năng giám định sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật thì kết luận giám định của cơ quan này là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng để cơ quan có thẩm quyền làm căn cứ giải quyết vụ việc hoặc để các bên có liên quan giải quyết tranh chấp phát sinh.

 

Kết quả giám định sẽ có trong khoảng thời gian từ 25-30 ngày làm việc tính từ ngày nộp đơn giám định.

 

Chi phí nộp đơn yêu cầu giám định cho 01 đối tượng giám định của chúng tôi là 13.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười ba triệu đồng chẵn).

 

Trên cơ sở kết luận giám định Quý Công ty có thể lựa chọn các biện pháp sau đây để xử lý vụ việc.

 

b. Gửi thư cảnh báo

 

Theo phương án này, chúng tôi sẽ thay mặt Quý Công ty gửi thư cảnh báo đến bên bị nghi ngờ thực hiện hành vi phạm và yêu cầu họ:

 

 Ngừng ngay lập tức việc thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;

  Loại bỏ các yếu tố xâm phạm;

  Tiêu hủy tài liệu, bảng hiệu, giấy tờ giao dịch có gắn yếu tố xâm phạm quyền, loại bỏ yếu tố xâm phạm quyền trên website (nếu có);

 

Thời hạn để thực hiện công việc này là 15-20 ngày làm việc tính từ ngày gửi thư cảnh báo. Nếu bên bị nghi ngờ không thực hiện yêu cầu nêu trên, Quý Công ty có thể chuyển sang Phương án b dưới đây.

 

Chúng tôi lưu ý rằng việc thực hiện công việc này là không bắt buộc, Quý Công ty có thể thực hiện Phương án b dưới đây ngay lập tức. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi, bên bị nghi ngờ thực hiện hành vi xâm phạm thường tự nguyện thực hiện các công việc do chúng tôi yêu cầu. Trong trường hợp này sẽ tiết kiệm được chi phí và thời gian cho Quý Công ty.

 

Chi phí của chúng tôi cho việc thực hiện phương án này là 7.000.000 VNĐ (Bảy triệu đồng chẵn) cho mỗi thư cảnh báo.

 

c. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật

 

Tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm mà Quý Công ty có thể yêu cầu cơ quan Công an, thanh tra của Bộ/Sở khoa học và công nghệ, chi cục quản lý thị trường thụ lý và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

 

Với phương án này, chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, thanh tra và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

 

Thời hạn để thực hiện phương án này khoảng từ 1-3 tháng phụ thuộc vào tính chất phức tạp của vấn đề.

 

Chi phí của chúng tôi cho việc thực hiện phương án này là 50.000.000 VNĐ (Năm mươi lăm triệu đồng chẵn) đối với mỗi đơn yêu cầu.

 

Trường hợp Bên bị xử lý vi phạm phải bồi thường cho Quý Công ty, chúng tôi sẽ tính thêm 25% của tổng số tiền bồi thường.

 

d. Khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền

 

Theo phương án này, chúng tôi sẽ đại diện cho Quý Công ty khởi kiện bên bị nghi ngờ thực hiện hành vi vi phạm ra tòa án có thẩm quyền và yêu cầu họ thực hiện một hoặc một số hoặc tất cả các công việc sau đây:

 

       Xin lỗi và cải chính thông tin công khai trên các website mà bên bị nghi ngờ đang quản lý;

 

       Bồi thường thiệt hại đối với các thiệt hại thực tế mà Quý Công ty đã phải gánh chịu (bao gồm các các chi phí đã bỏ ra để giải quyết công việc);

 

Tùy thuộc vào tiến độ xử lý đơn kiện mà vụ việc có thể được tòa án giải quyết trong khoảng từ 1-3 năm hoặc lâu hơn.

 

Chi phí và công việc cụ thể sẽ được chúng tôi thông báo đến Quý Công ty sau khi có các chứng cứ cụ thể.

 

Lưu ý: Tất cả các khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước nhưng chưa bao gồm 5% VAT và các chi phí phát sinh thực tế khác chẳng hạn như chi phí ăn ở, đi lại của chuyên viên SBLAW trong quá trình giải quyết vụ việc, chi phí hỗ trợ đoàn thanh tra theo quy định của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, chi phí điều tra, chi phí công chứng, chứng thực tài liệu. Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý Công ty các chi phí phát sinh này trước khi thực hiện bất cứ công việc gì để Quý Công ty quyết định.

 

Để chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về khả năng được cấp bằng của kiểu dáng, Quý Công ty vui lòng gửi chúng tôi QĐ từ chối cấp Văn bằng bảo hộ cũng như các thông báo thiếu sót từ Cục SHTT.

 

1.2. Tài liệu cần thiết

 

Để thực hiện các công việc nêu trên, Quý Công ty vui lòng chuẩn bị các tài liệu sau đây:

 

       03 bản gốc Giấy ủy quyền;

     Tài liệu về việc sử dụng kiểu dáng bị nghi ngờ vi phạm (để giám định và thực hiện biện pháp a);

       03 mẫu vi phạm.

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan