Thông báo số 6959/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ về tư cách pháp lý của người ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn

Thông báo số 6959/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ về tư cách pháp lý của người ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn

Thông báo số 6959/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ về tư cách pháp lý của người ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn

 Thông báo số 6959/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ về tư cách pháp lý của người ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn

 

Kính gửi quý khách hàng,

Trước tình hình đại dịch Covid 19 đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội trên quy mô toàn cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp đơn trong hoạt động xác lập quyền sở hữu công nghiệp, ngày 14/7/2021, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Thông báo số 6959/TB-SHTT về việc hướng dẫn áp dụng một số nội dung liên quan đến tư cách pháp lý của người ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn tại Thông báo số 13822/TB-SHTT ngày 23/11/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ.

Thông báo quy định về việc tự xác nhận tư cách pháp lý của người mang danh nghĩa đại diện chủ đơn khi thực hiện thủ tục, cụ thể:

       Trong quá trình xác lập quyền sở hữu công nghiệp, nếu người kí các tài liệu giao dịch với Cục sở hữu trí tuệ là người đại diện của chủ đơn, bao gồm: (i) người đại diện theo pháp luật của chủ đơn; hoặc (ii) người thuộc tổ chức được người đại diện theo pháp luật của chủ đơn uỷ quyền, người này tự xác nhận tư cách pháp lý của mình thông qua chữ kí của mình và con dấu (nếu có theo quy định pháp luật) của chủ đơn.

       Theo đó, người đại diện của chủ đơn sẽ chịu mọi trách nhiệm trước chủ đơn và trước pháp luật về:

(i) Sự trung thực, tính chính xác của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Cục Sở hữu trí tuệ trong quá trình xác lập quyền sở hữu công nghiệp;

(ii) Mọi hậu quả và nghĩa vụ phát sinh do việc khai báo, cung cấp thông tin không trung thực, không chính xác gây ra trong quá trình giao dịch với Cục sở hữu trí tuệ.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 14/7/2021. Thông báo có hiệu lực đối với cả những thủ tục được yêu cầu thực hiện trước ngày 14/7/2021.

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan