Luật sở hữu trí tuệ 2009

Luật sở hữu trí tuệ 2009

  • Số hiệu: 36/2009/QH12
  • Loại văn bản: Luật
  • Nơi ban hành: Quốc hội
  • Người ký: Nguyễn Phú Trọng
  • Ngày ban hành: 19/06/2009

Luật sở hữu trí tuệ 2009 bản PDF

Luật sở hữu trí tuệ 2009

Link download file PDF >> Luật sở hữu trí tuệ 2009

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Điều ước quốc tế

Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với bố trí mạch tích hợp - Download Công ước Rome Bảo hộ người biểu diễn,