Quá trình xét nghiệm đơn Kiểu dáng công nghiệp

- Xét nghiệm hình thức + Đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ đối với Kiểu dáng công nghiệp phải được xét nghiệm hình...

Bảo hộ bản quyền trong TPP

Bảo hộ bản quyền trong TPP có một số điểm mới quan trọng như sau: Hiệp định yêu cầu các quốc gia thành viên...

Bạn có thể tự nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hay không

Bạn có thể tự nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hay khôngCâu hỏi: Bạn có thể tự nộp đơn đăng ký kiểu...

Có thể gộp nhiều kiểu dáng công nghiệp vào một đơn đăng ký hay không

Có thể gộp nhiều kiểu dáng công nghiệp vào một đơn đăng ký hay khôngCâu hỏi: Có thể gộp nhiều kiểu dáng công nghiệp...

Tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Phí tra cứu kiểu dáng công nghiệp Khi tiến hành đăng ký Kiểu dáng thì công việc đầu tiên là phải đánh giá được khả...

Lưu ý khi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Lưu ý khi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp S&B Law) Nếu các cá nhân, doanh nghiệp muốn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp...

Đánh giá sự phù hợp của kiểu dáng công nghiệp

1. Trong quá trình thẩm định nội dung, thẩm định viên phải đánh giá sự phù hợp giữa đối tượng nêu trong đơn...

Tác giả kiểu dáng công nghiệp được đăng ký có những quyền cơ bản gì

Tác giả kiểu dáng công nghiệp được đăng ký có những quyền cơ bản gìCâu hỏi: Tác giả kiểu dáng công nghiệp được đăng ký...

Tư vấn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho Việt kiều Đông Âu

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SB law có phần trao đổi với phóng viên kênh VTC10-Truyền hình Netviet về việc ...

Kiểu dáng công nghiệp là gì

Trả lời: Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm,   Câu hỏi: Kiểu dáng công nghiệp là gì?  Kiểu dáng bình...

Các câu hỏi chung về hệ thống Hague.

Các câu hỏi chung về hệ thống Hague.  SBLAW lược dịch tài liệu về đăng ký kiểu dáng theo hệ thống Hague trên website Wipo.int...

Các khoản phí và lệ phí khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Câu hỏi: Bạn phải nộp các khoản phí và lệ phí khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp? Trả lời:   Các khoản phí, lệ phí...