Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong TPP

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Theo quy định trong TPP, các quốc gia thành viên được khuyến nghị việc tham gia Công ước La Hay

về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho nộp đơn đăng ký kiểu dáng quốc tế.

Hiệp định TPP cũng quy định về đối tượng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là kiểu dáng có điểm nhấn là một bộ phận trong tổng thể sản phẩm (các đặc điểm tạo dáng cơ bản nằm ở một bộ phận trên sản phẩm hoặc kiểu dáng của một bộ phận của sản phẩm (riêng biệt);

» Đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế qua hệ thống Hague

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Bảo hộ bản quyền trong TPP

Bảo hộ bản quyền trong TPP có một số điểm mới quan trọng như sau: Hiệp định yêu cầu các quốc gia thành viên tham