Đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế qua hệ thống Hague

245
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế qua hệ thống Hague

(Baohothuonghieu.com) Hãy tối đa hóa lợi ích của việc đổi mới kiểu dáng bằng việc sử dụng hệ thống Hague. Hệ thống Hague về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp cung cấp một cơ chế

đăng ký kiểu dáng tại các quốc gia và/hoặc các tổ chức liên chính phủ là thành viên của Thỏa ước Hague. Hệ thống này được quản lý bởi Văn phòng quốc tế WIPO được đặt tại Geneve, Thụy Sỹ.

Hệ thống này giúp cho chủ sở hữu của kiểu dáng công nghiệp khả năng được bảo hộ ở các quốc gia khác bằng việc nộp một đơn duy nhất tại Văn phòng quốc tế WIPO, bằng một ngôn ngữ duy nhất, với một mức phí được tính bằng đồng Francs Thụy Sỹ. Việc đăng ký kiểu dáng quốc tế có chỉ định tại từng quốc gia cũng có giá trị như đăng ký tại từng quốc gia riêng lẻ, trừ phí việc bảo hộ bị từ chối bở cơ quan sở hữu trí tuệ của từng quốc gia.

Hệ thống Hague tạo ra sự đơn giản hóa trong việc quản lý việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp, vì nó có thể cùng một lúc thay đổi và gia hạn việc đăng ký thông qua một thủ tục duy nhất với Văn phòng quốc tế WIPO.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, lược dịch từ wipo.gov.

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn