Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong TPP

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Theo quy định trong TPP, các quốc gia thành viên ...

Cách lập tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Câu hỏi: Cách lập tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp? Trả lời:   Mẫu tờ khai do Cục sở hữu trí tuệ cung cấp miễn...

Làm gì nếu muốn gia hạn hiệu lực văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Làm gì nếu muốn gia hạn hiệu lực văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệpCâu hỏi: Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp...

Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và người đại diện của chủ đơn

Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và người đại diện của chủ đơnCâu hỏi: Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp...

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao đơn kiểu dáng công nghiệp

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao đơn kiểu dáng công nghiệp a) Sửa đổi, bổ sung đơn: Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ...

Bạn biết gì về kiểu dáng công nghiệp?

 Kiểu dáng công nghiệp (KDCN) là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc...

Đăng ký bảo hộ thiết kế thời trang

Đăng ký bảo hộ thiết kế thời trang là bảo hộ các yếu tố trang trí hay thẩm mỹ bên ngoài sản phẩm. Nó...

Đặc điểm tạo dáng của Kiểu dáng công nghiệp trong thẩm định nội dung

Đặc điểm tạo dáng của Kiểu dáng công nghiệp trong thẩm định nội dung Theo quy định của pháp luật hiện hành, đặc điểm...

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Campuchia

Chúng tôi muốn công ty luật tư vấn về tài liệu và giấy tờ đăng ký kiểu dáng tại Campuchia?  Luật sư: Chúng tôi có...

Đánh giá tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp phải có tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp, tính sáng tạo được quy định...

Làm gì để bảo vệ kiểu dáng đã được đăng ký

Câu hỏi: Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp cần phải làm gì để bảo vệ kiểu dáng được đăng ký?Trả lời: Để bảo...

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 SBLAW giới thiệu thủ tục giải quyết khiếu nại kiểu dáng công nghiệp được đăng tải bởi Cục SHTT Việt Nam. 1. Quy định chung 1.1.  Quyền...

Tầm quan trọng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Tầm quan trọng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đối với doanh nghiệp Việc bảo hộ được kiểu dáng độc quyền của sản phẩm là...

Điều kiện đăng ký kiểu dáng công nhiệp

Theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, để có đủ tư cách cho bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phải mới...