Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý dùng cho nông sản

SBLAW thông tin về hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý dùng cho nông sản.

 

Nhằm cung cấp cho các địa phương các thông tin có tính định hướng, phương pháp luận cần thiết trong quá trình chỉ đạo và triển khai việc xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc sản, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ biên soạn và xuất bản cuốn tài liệu “Xây dựng hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý dùng cho nông sản”.

Tài liệu được chia làm 3 phần, cụ thể là:

- Phần 1: Các vấn đề chung về quản lý chỉ dẫn địa lý

- Phần 2: Mô hình chung về quản lý chỉ dẫn địa lý

- Phụ lục: Danh mục các chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam

» Tài liệu hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý dùng cho nông sản  Dowload tai lieu

» Dịch vụ đăng ký chỉ dẫn địa lý

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan