Hướng dẫn bảo hộ sở hữu trí tuệ địa danh đặc sản Địa phương

SBLAW thông tin về hướng dẫn bảo hộ sở hữu trí tuệ địa danh đặc sản địa phương.

Hướng dẫn bảo hộ sở hữu trí tuệ địa danh đặc sản Địa phương

Nhằm cung cấp cho các địa phương các thông tin có tính định hướng, phương pháp luận cần thiết để tham khảo trong quá trình chỉ đạo và trực tiếp thực hiện việc yêu cầu bảo hộ địa danh dùng cho đặc sản, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ biên soạn và xuất bản cuốn tài liệu “Bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với địa danh dùng cho đặc sản của địa phương”.

Tài liệu được chia làm 2 phần, cụ thể là:

- Phần 1: Các vấn đề chung về bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với địa danh dùng cho đặc sản

- Phần 2: Lựa chọn hình thức bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với địa danh dùng cho đặc sản

 

Tài liệu Hướng dẫn bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho đặc sản của Địa phương Dowload tai lieu

» Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam

» Dịch vụ đăng ký chỉ dẫn địa lý

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan