Hướng dẫn bảo hộ sở hữu trí tuệ địa danh đặc sản Địa phương

180

SBLAW thông tin về hướng dẫn bảo hộ sở hữu trí tuệ địa danh đặc sản địa phương.

Hướng dẫn bảo hộ sở hữu trí tuệ địa danh đặc sản Địa phương

Nhằm cung cấp cho các địa phương các thông tin có tính định hướng, phương pháp luận cần thiết để tham khảo trong quá trình chỉ đạo và trực tiếp thực hiện việc yêu cầu bảo hộ địa danh dùng cho đặc sản, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ biên soạn và xuất bản cuốn tài liệu “Bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với địa danh dùng cho đặc sản của địa phương”.

Tài liệu được chia làm 2 phần, cụ thể là:

– Phần 1: Các vấn đề chung về bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với địa danh dùng cho đặc sản

– Phần 2: Lựa chọn hình thức bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với địa danh dùng cho đặc sản

 

Tài liệu Hướng dẫn bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho đặc sản của Địa phương Dowload tai lieu

» Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam

» Dịch vụ đăng ký chỉ dẫn địa lý

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn