Hỏi đáp về đăng ký nhãn hiệu quốc tế

SBLAW lược dịch bài viết trademarks đăng trên wipo.int về những kiến thức cơ bản về nhãn hiệu. Quý vị có thể tham khảo tại đây:

Nhãn hiệu là một dấu hiệu có thể phân biệt hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác. Nhãn hiệu đươc bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ.

1) Tôi có thể bảo vệ nhãn hiệu của tôi thế nào?

Ở cấp quốc gia / khu vực, bảo vệ nhãn hiệu có thể có được thông qua đăng ký, bằng cách nộp đơn đăng ký với văn phòng nhãn hiệu quốc gia / khu vực và trả các khoản phí bắt buộc. Ở cấp độ quốc tế, bạn có hai lựa chọn: bạn có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho văn phòng nhãn hiệu của mỗi quốc gia nơi bạn đang tìm kiếm sự bảo vệ hoặc bạn có thể sử dụng hệ thống Madrid của WIPO.

Hỏi đáp về đăng ký nhãn hiệu quốc tế
Hỏi đáp về đăng ký nhãn hiệu quốc tế

2) Đăng ký nhãn hiệu cung cấp những quyền gì?

Về nguyên tắc, đăng ký nhãn hiệu sẽ trao quyền độc quyền cho việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký. Điều này ngụ ý rằng nhãn hiệu có thể được sử dụng độc quyền bởi chủ sở hữu của nó hoặc được cấp phép cho một bên khác cho việc sử dụng để đổi lấy thanh toán. Việc đăng ký cung cấp sự chắc chắn về mặt pháp lý và củng cố vị trí của người có quyền, ví dụ, trong trường hợp kiện tụng.

3) Việc bảo vệ thương hiệu kéo dài bao lâu?

Thời hạn đăng ký nhãn hiệu có thể khác nhau, nhưng thường là mười năm. Nó có thể được gia hạn vô thời hạn khi thanh toán các khoản phí bổ sung. Quyền thương hiệu là quyền riêng tư và bảo vệ được thực thi thông qua lệnh của tòa án.

4) Loại nhãn hiệu nào có thể được đăng ký?

Một từ hoặc sự kết hợp của các từ, chữ cái và chữ số hoàn toàn có thể tạo thành một nhãn hiệu. Nhưng nhãn hiệu cũng có thể bao gồm các hình vẽ, ký hiệu, các đặc điểm ba chiều như hình dạng và bao bì của hàng hóa, các dấu hiệu không thể nhìn thấy như âm thanh hoặc nước hoa hoặc màu sắc được sử dụng làm đặc điểm phân biệt - khả năng gần như vô hạn.

Tham khảo thêm >> Đăng ký nhãn hiệu quốc tê theo hệ thống Madrid

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Đăng ký nhãn hiệu tại Nepal

Quá trình đăng ký nhãn hiệu tại Nepal Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu Kết quả của bước này là bản Thông báo kết quả

Đăng ký nhãn hiệu tại Serbia

1. Thời gian tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Serbia Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu Kết quả của bước này là bản Thông