Giảm lệ phí sở hữu công nghiệp và (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch

[Baohothuonghieu.com] - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội, khó khăn cho sản xuất kinh doanh, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 45/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp. Theo đó, tại Khoản 1 Điều 2, quy định như sau:

1. Kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, nộp lệ phí sở hữu công nghiệp bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC.”

Theo đó, bảng lệ phí sở hữu công nghiệp được áp dụng đến hết ngày 31/12/2020 sẽ được tính như sau:  

 

STT

 

 

Danh mục phí, lệ phí

 

sở hữu công nghiệp

 

 

Mức thu (nghìn đồng)

 

 

 

 

 

Sáng chế

 

(bao gồm cả giải pháp hữu ích)

 

 

Kiểu dáng công nghiệp

 

 

Nhãn hiệu

 

 

 

 

Chỉ dẫn địa lý

 

 

Thiết kế

 

bố trí mạch tích hợp

 

 

A. Lệ phí sở hữu công nghiệp

 

 

1

 

Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

 

1.1

 

Lệ phí nộp đơn (gồm cả đơn tách, đơn chuyển đổi)

 

75

 

 

1.2

 

Lệ phí yêu cầu gia hạn thời hạn trả lời thông báo của Tổ chức thu phí, lệ phí (mỗi lần được phép gia hạn)

 

60

 

 

2

 

Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

 

2.1

 

Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ    

 

60

 

 

 

 

Đối với đơn sáng chế có trên 01 điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ, đơn kiểu dáng công nghiệp có trên 01 phương án của từng sản phẩm, đơn nhãn hiệu có trên 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ, từ điểm độc lập /phương án/ nhóm thứ 2 trở đi phải nộp thêm cho mỗi điểm độc lập /phương án/ nhóm

 

50

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp

 

60

 

 

3

 

Lệ phí duy trì, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

 

3.1

 

Lệ phí duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích/gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp (đối với sáng chế/giải pháp hữu ích (mỗi năm) cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu  bảo hộ; đối với nhãn hiệu (10 năm) cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ; đối với kiểu dáng công nghiệp (5 năm) cho mỗi phư­ơng án của từng sản phẩm)

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

 

Lệ phí duy trì/gia hạn hiệu lực muộn (cho mỗi tháng nộp muộn)

 

05% lệ phí duy trì/gia hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

 

Lệ phí yêu cầu chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ

 

25

 

 

4

 

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp

 

4.1

 

Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

 

100

 

 

4.2

 

Lệ phí công bố quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; Quyết định xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp, Quyết định ghi nhận/xóa tên Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (bao gồm cả sửa đổi thông tin về đại diện sở hữu công nghiệp)

 

75

 

 

4.3

 

Lệ phí đăng bạ Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, (bao gồm cả sửa đổi thông tin); Quyết định xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp, Quyết định ghi nhận/xóa tên Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, (bao gồm cả sửa đổi thông tin về đại diện sở hữu công nghiệp)

 

75

 

Tham khảo thêm >> Dịch vụ Đăng ký mã số mã vạch

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan