Gia hạn nhãn hiệu đăng ký tại nước ngoài

Gia hạn nhãn hiệu đăng ký tại nước ngoài.

Công ty Cổ phần Xuất khẩu và Chế biến Thực phẩm Long An đã tin tưởng và ủy quyền cho SBLaw tiến hành gia hạn nhãn hiệu của mình tại Anh và Úc.

SBLaw đã làm việc với cơ quan sở hữu trí tuệ tại các quốc gia này để tiến hành duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại đây.Nội dung của các đơn đăng ký như sau:

1. LAFOOCO, Hình

- Số đơn: UK00002341806

- Chủ đơn: Công ty Cổ phần Xuất khẩu và Chế biến Thực phẩm Long An

- Quốc gia: Nước Anh

2. LAFOOCO, Hình

     - Chủ đơn: Công ty Cổ phần Xuất khẩu và Chế biến Thực phẩm Long An

    - Quốc gia: Nước Úc

    - Nhóm 29

Việc gia hạn nhãn hiệu rất quan trọng nhằm thể hiện sự duy trì và hiện diện thương hiệu tại nước ngoài của sản phẩm Việt Nam.

» Gia hạn nhãn hiệu quốc tế có nguồn gốc Việt Nam

»  

Gia hạn nhãn hiệu đăng ký tại nước ngoài:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan