Điều ước quốc tế

Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với bố trí mạch tích hợp - Download

Công ước Rome Bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng. - Download

 

Công ước Bern Bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật. - Download

 

Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp - Download

 

Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá - Download

 

Hiệp ước luật nhãn hiệu hàng hoá - Download

 

Thoả ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp - Download

 

Công ước Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép không được phép bản ghi âm của họ. - Download

 

Thoả thuận TRIPS về những khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ. - Download

 

Hiệp ước WIPO về Quyền tác giả (WCT) - Download

 

Hiệp ước WIPO về biểu diễn và bản ghi âm (WPPT) - Download

 

Công ước toàn cầu về bản quyền (UCC) - Download

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan