Điều ước quốc tế

244

Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với bố trí mạch tích hợpDownload

Công ước Rome Bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng. – Download

 

Công ước Bern Bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật. – Download

 

Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp – Download

 

Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoáDownload

 

Hiệp ước luật nhãn hiệu hàng hoá – Download

 

Thoả ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp – Download

 

Công ước Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép không được phép bản ghi âm của họ. – Download

 

Thoả thuận TRIPS về những khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ. – Download

 

Hiệp ước WIPO về Quyền tác giả (WCT) – Download

 

Hiệp ước WIPO về biểu diễn và bản ghi âm (WPPT) – Download

 

Công ước toàn cầu về bản quyền (UCC) – Download

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn