Đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid có nguồn gốc Việt Nam

Đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid có nguồn gốc Việt Nam

Đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid có nguồn gốc Việt Nam. Viêt Nam là thành viên của Thỏa Ước Madrid do vậy  theo quy định thì mọi cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác của Việt Nam có thể đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid có nguồn gốc Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu để thực hiện việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

- Tổ chức, cá nhân đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng theo Thoả ước Madrid.

- Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu:

+ Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh hoặc kết hợp các yếu tố đó;

+ Có khả năng phân biệt với nhãn hiệu hàng hoá cùng loại của chủ thể khác.

2. Quy trình đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid có nguồn tại Việt Nam

Thủ tục xét nghiệm đơn đăng ký theo Thoả ước Madrid được tiến hành độc lập tại mỗi nước thành viên, việc từ chối bảo hộ của một nước thành viên không làm ảnh hưởng đến hiệu lực bảo hộ ở các nước còn lại. Nhãn hiệu đăng ký quốc tế có hiệu lực bảo hộ giống như nhãn hiệu được đăng ký trực tiếp tại từng Quốc gia thành viên. Thông thường, trong vòng 12 tháng (Theo Thỏa ước) kể từ khi đơn được nộp hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn (nếu đơn không bị từ chối bảo hộ), cụ thể đơn đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid có nguồn gốc tại Việt Nam như sau:

+ Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký được nộp cho Văn phòng quốc tế thông qua Cục Sở hữu trí tuệ.   

+  Xử lý đơn: Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm chuyển đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho Văn phòng quốc tế
» đăng ký nhãn hiệu quốc tế

3. Nộp đơn  nhãn hiệu có nguồn gốc tại Việt Nam theo cách nào?

- Nộp đơn qua Bưu điện tới cơ quan hành chính

- Thông qua Đại diện sở hữu trí tuệ (ví dụ như S&B Law)

4. Thành phần, Hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (phải được làm bằng tiếng Pháp);   

- Mẫu nhãn hiệu (09 mẫu kích thước 80 x 80 mm);   

- Các tài liệu liên quan (nếu cần);


- Giấy ủy quyền (Theo mẫu Baohothuonghieu.com gửi lại sau khi nhận được yêu cầu).

- Tờ khai (theo mẫu);

- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

- Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid có nguồn gốc Việt Nam

- Tư vấn, tra cứu, đánh giá khả năng sử dụng, đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam và nước ngoài;

- Hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ  nhãn hiệu (dịch tài liệu hoặc viết bản mô tả  nhãn hiệu và yêu cầu bảo hộ, chuẩn bị các hình vẽ, làm tờ khai, đại diện) cho khách hàng trong việc nộp đơn yêu cầu cấp bằng bảo hộ ở Việt Nam và ở nước ngoài;

-. Tư vấn và thực hiện dịch vụ duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ  nhãn hiệu đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;

- Tư vấn và đánh giá khả năng vi phạm các quyền  nhãn hiệu đang được bảo hộ;

- Đánh giá hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;

- Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các  nhãn hiệu ở Việt Nam và ở nước ngoài; 

- Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng thực hiện phúc đáp, khiếu kiện các Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ bao gồm, phản đối, kiến nghị thay đổi quyết định;


» Đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại từng quốc gia

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan