Đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

Hàn Quốc là một trong những quốc gia hàng đầu châu Á với tốc độ tăng trưởng kinh tế và sự phát triển khoa học mà ít quốc gia nào có thể theo kịp. Hàn Quốc đang trở thành một quốc gia tiềm năng cho nền kinh tế quốc tế nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng.

Đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc
Đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

Đăng ký nhãn hiệu ở Hàn Quốc đang trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với các doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam. Nhãn hiệu bảo hộ tại Hàn Quốc được bảo hộ theo Đạo luật nhãn hiệu; và để bảo hộ như vậy, nhãn hiệu phải được đăng ký với Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc (KIPO). Tương tự như ở Việt Nam việc chủ đơn chưa sử dụng nhãn hiệu không phải là điều kiện tiên quyết để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

+ Nhận yêu cầu đang ký nhãn hiệu từ, tiến hành xem xét, đánh giá và tư vấn sơ bộ về đơn

+ Soạn thảo hồ sơ và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

+ Thẩm định hình thức đơn

+ Thẩm định nội dung đơn

+ Giai đoạn công bố đơn và phản đối đơn

+ Từ chối, Chấp nhận đơn, cấp bằng, trả lời ý kiến phản đối

Trước hết, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hàn Quốc sẽ tiến hành theo các bước cơ bản sau:

– Nhận yêu cầu đăng ký nhãn hiệu, tiến hành xem xét, đánh giá và tư vấn sơ bộ về đơn;

– Soạn thảo hồ sơ và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc;

– Thẩm định hình thức đơn;

– Thẩm định nội dung đơn;

– Giai đoạn công bố đơn và phản đối đơn;

– Từ chối, Chấp nhận đơn, cấp bằng, trả lời ý kiến phản đối.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc bao gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

+ Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký

+ Tên và địa chỉ chủ đơn.

+ Danh sách sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu.

+ Tài liệu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (Nếu có)

+ Tài liệu chứng minh quyền đăng ký (Nếu có)

Đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc
Đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

 

Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

Thông thường, thời gian từ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đến khi nhận được kết quả cuối cùng là 16 đến 18 tháng.

Thời gian thẩm định đơn tại Hàn Quốc được chia thành nhiều giai đoạn. Đặc biệt trong giai đoạn công bố đơn, các bên thứ ba có quyền nộp phản đối đơn

Chi phí đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

– Phí đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc được chia thành 02 giai đoạn: Giai đoạn nộp đơn, Giai đoạn cấp văn bằng bảo hộ.

– Chi phí đăng ký sẽ phụ thuộc vào số lượng nhóm sản phẩm/dịch vụ đi kèm nhãn hiệu.

Việc đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc như hồ sơ đăng ký, thời gian và thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

Khi đặt hàng sản suất hàng hóa tại Hàn Quốc thì người đặt hàng cần sở hữu thương hiệu tại Hàn Quốc, do vậy cần đăng ký tại Hàn Quốc.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc của SBLAW cung cấp

+ Tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

+ Tư vấn sơ bộ trước khi nộp đơn đăng ký

+ Soạn thảo hồ sơ và thay mặt nộp đơn tại Hàn Quốc

+ Theo dõi đơn và thông báo kết quả cấp văn bằng bảo hộ.

» Đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại từng quốc gia

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan

Đăng ký nhãn hiệu tại Zambia

Đăng ký nhãn hiệu tại Zambia 1. Thời gian tiến hành Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu Kết quả của bước này là bản Thông