Đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

390

Quy trình và thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc.

Việc đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc như hồ sơ đăng ký, thời gian và thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

Khi đặt hàng sản suất hàng hóa tại Hàn Quốc thì người đặt hàng cần sở hữu thương hiệu tại Hàn Quốc, do vậy cần đăng ký tại Hàn Quốc.

– Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc được tiến hành theo các giai đoạn sau:

+ Nhận yêu cầu đang ký nhãn hiệu từ, tiến hành xem xét, đánh giá và tư vấn sơ bộ về đơn

+ Soạn thảo hồ sơ và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

+ Thẩm định hình thức đơn

+ Thẩm định nội dung đơn

+ Giai đoạn công bố đơn và phản đối đơn

+ Từ chối, Chấp nhận đơn, cấp bằng, trả lời ý kiến phản đối– Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc của chúng tôi cung cấp:

+ Tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

+ Tư vấn sơ bộ trước khi nộp đơn đăng ký

+ Soạn thảo hồ sơ và thay mặt nộp đơn tại Hàn Quốc

+ Theo dõi đơn và thông báo kết quả cấp văn bằng bảo hộ.

» Đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại từng quốc gia

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc:

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn