Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và thương hiệu ra quốc tế

Câu hỏi:

Hiện tại, Công ty chúng tôi có nhu cầu bảo hộ nhãn hiệu và thương hiệu quốc tế. Vậy cho tôi xin thông tin như báo giá, giấy tờ cần thiết,…để đăng ký.

Luật sư SBLAW trả lời:

Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, SBLAW trả lời như sau:

  1. Các quốc gia đăng ký:

Hiện nay việc đăng ký quốc tế có 2 phương thức: Đăng ký trực tiếp và đăng ký qua hệ thống Madrid (đối với các nước thành viên).

Tuy nhiên, dù theo phương thức nào thì vẫn phải lựa chọn quốc gia chỉ định và phạm vi bảo hộ chỉ xác định trong các quốc gia đã lựa chọn.

Chi phí và thủ tục sẽ phụ thuộc vào quốc gia chị lựa chọn (mức phí bình quân là 500.00 - 1000.00 USD/quốc gia).

Chúng tôi gửi kèm theo đây đường linh để kiểm tra các quốc gia thành viên của hệ thống Madrid để chị tiện tham khảo.

https://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/2009/50/gaz_st3.htm

Đối với các quốc gia không phải thành viên thì mình sẽ nộp đơn trực tiếp.

Vậy Quý khách hàng xác nhận lại giúp em các quốc gia mà chị lựa chọn để em có thể báo chi phí

  1. Việc nộp đơn qua hệ thống Madrid không phải là chỉ cần nộp 1 đơn quốc tế với 1 số tiền cố định là Quý Công ty có thể chỉ định bao nhiêu quốc gia cũng được.

Chi phí cứng phải trả là 1,700.00 CHF (đối với nhãn hiệu màu) và 1.400 CHF với nhãn hiệu đen trắng.

Ngoài ra, chỉ định vào quốc gia nào sẽ có chi phí cho quốc gia đấy nữa.

Quý khách có thể tìm hiểu chi tiết tại link sau >> Đăng ký thương hiệu quốc tế

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan