Cần làm phải gì để xử lý các tranh chấp trong nhãn hiệu tập thể

Cần làm phải gì để xử lý các tranh chấp trong nhãn hiệu tập thể

SBLAW trả lời câu hỏi: Để xử lý các tranh chấp liên quan đến Nhãn hiệu tập thể, theo ông, chủ sở hữu Nhãn hiệu tập thể cần làm phải gì?

Trả lời: Việc xử lý trước hết cần phải dựa trên Quy chế nhãn hiệu tập thể để bảo vệ uy tín, quyền lợi của Nhãn hiệu tập thể và các thành viên.

Phải đảm bảo việc kiểm soát và quản lý Nhãn hiệu tập thể có hiệu quả, việc công khai các thông tin liên quan đến Nhãn hiệu tập thể, việc sử dụng Nhãn hiệu tập thể sẽ giúp hạn chế các tranh chấp phát sinh và đảm bảo được uy tín trên thị trường.

Các thành viên của Nhãn hiệu tập thể cần phải có tinh thần đoàn kết trong việc xây dựng, quản lý và phát triển NHTT của tổ chức mình, để phát huy được sức mạnh, lợi thế cạnh tranh của Nhãn hiệu tập thể trong quá trình cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường.

Xây dựng mạng lưới thị trường bền vững, ổn định. Tích cực, chủ động trong việc phát hiện ra các hành vi xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu tập thể của tổ chức mình và xử lý nghiêm, triệt để các hành vi này.

 

» Bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu tập thể

» Xử lý tranh chấp trong việc quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan