Bốn nguyên tắc chống hàng giả trong mã số mã vạch

 Bốn nguyên tắc chống hàng giả  trong mã số mã vạch là bài viết của gs1, sblaw giới thiệu tại đây để Quý khách hàng tham khảo.

Để có thể hạn chế tình trạng làm hàng giả, người tiêu dùng cần cương quyết tẩy chay hàng giả và nhà sản xuất cần tuân thủ 4 nguyên tắc sau:

1) Tuân thủ các quy đinh kĩ thuât & pháp quy liên quan Việc tuân thủ đúng yêu cầu kĩ thuật nêu trong các tiêu chuẩn quốc gia như TCVN 6512, TCVN 6939, TCVN 6940, TCVN 7199, TCVN 6513, TCVN 6755, TCVN 7203, TCVN 7626, TCVN 7825 v.v… cùng việc nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp quy liên quan là điều kiện cơ bản tạo thuận lợi cho việc phân định và thu nhận dữ liệu tự động về hàng hóa và các bên sử dụng MSMV, làm tiền đề cho xác định nguồn gốc – công tác cơ bản phục vụ chống hàng giả;

2) Bảo đảm tính nguyên ven cho bao gói của nhà sản xuất gốc suốt chuỗi cung ứng Điều tiên quyết trong công tác chống hàng giả là không cho phép đóng gó i lai ̣ bao gói sản phẩm thông qua việc gắn tem chống giả cho tất cả sản phẩm kết hợp dấu niêm phong, sử dụng hôp ḅ ìa cứng đuc lỗ, dán bằng keo hồ để báo đông viêc ̣ sản phẩm đãbi ̣mở nhằm bảo đảm tình trang nguyên v ̣ en ṿ ề thành phần sản phẩm bên trong bao gó i;

3) Sử dung các đăc tính công khai và ẩn mã hóa MSMV Viêc chon công nghê ̣phải là riêng biêt cho từng nhà sản xuất nhằm làm giảm nguy cơ rủi ro của viêc sao ̣ chép laị, nhằm thích nghi về măt ṭ ổ chức và thiết bi ̣ của công ty. Đối với các sản phẩm có tính rủi ro cao, hãy sử dung công nghê ̣ chống giả cho cả bao gó i hàng hóa cấp thứ hai (sản phẩm không bán lẻ) và cấp thứ nhất (sản phẩm bán lẻ). Trong tem chống hàng giả cần in MSMV thể hiện mã toàn cầu phân định thương phẩm (GTIN) và các thông tin thuộc tính về sản phẩm. Viêc thu nhân đươc dữ liêu ṿề ngày hết han, s ̣ ố lô, số xê-ri và thông tin về thương phẩm giúp đảm bảo xác định nguồn gốc sản phẩm tức làm tăng khả năng chống hàng giả, ngoài ra còn giúp nhanh chóng loai ḅ ỏ các sản phẩm cần thu hồi hoặc loại bỏ.

4) Dùng phần mềm quét mã vạch phù hợp như iGEPIR để thu nhận kiểm chứng thông tin hàng hóa thông qua mạng GEPIR (Mạng đăng kí toàn cầu thông tin điện tử các bên tham gia).

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan