Cơ quan nhận đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Cơ quan nhận đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Khi chủ thể quyền sở hữu trí tuệ phát ...

Hàng hóa giả mạo quyền sở hữu công nghiệp

  Trong hoạt động kinh doanh cũng như trong các phương tiện truyền thông, thường xuất hiện các khái niệm như hàng nhái, hàng giả…...

Chứng cứ chứng minh trong quá trình xử lý vi phạm quyền

Khi tiến hành xử lý vi phạm quyền, tùy từng trường hợp mà chủ thể quyền phải nộp các chứng cứ sau kèm...

Ai có có quyền gửi đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Ai có có quyền gửi đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Ai có có quyền gửi đơn yêu cầu...

Sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ không bị coi là xâm phạm

Sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ không bị coi là xâm phạm Các trường hợp ngoại lệ khi sử dụng đối tượng...

Tài liệu cần có trong đơn yêu cầu xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tài liệu cần có trong đơn yêu cầu xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ Khi chủ thể quyền hoặc tổ chức, cá...

Xử lý xâm phạm với đối tượng pháp luật không yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ

Xử lý xâm phạm với đối tượng pháp luật không yêu cầu cấp văn bằng bảo hộXử lý xâm phạm quyền đối với những...

Chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm quyền

Chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm quyền. Khi xử lý hành vi vi phạm, chủ thể quyền có thể cung cấp các...

Xử lý vụ việc khi đang có tranh chấp

Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Hướng dẫn thi hành một số...

Xử lý vi phạm hàng hóa ảnh hưởng sức khoẻ, môi trường, an toàn xã hội

Xử lý vi phạm hàng hóa ảnh hưởng sức khoẻ, môi trường, an toàn xã hội Phối hợp xử lý vi phạm liên quan đến...

Phối hợp xử lý vi phạm tên miền

Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Hướng dẫn thi hành một số...

Phối hợp xử lý vi phạm tên doanh nghiệp

Phối hợp xử lý vi phạm liên quan đến tên doanh nghiệp. Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ...

Cung cấp thông tin xử lý vi phạm

Cung cấp thông tin xử lý vi phạm. Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công...

Ủy quyền yêu cầu xử lý vi phạm

Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Hướng dẫn thi hành một số...

Nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm

Nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm. Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ...