Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm do tập thể tạo ra

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm do tập thể tạo ra

Câu hỏi: Cách xác lập, xây dựng quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ được làm ra như thế nào với nhân sự tham gia dự án và công ty?

Trả lời: Khi công ty tuyển dụng nhân sự và triển khai dự án, tạo ra sản phẩm và tài sản trí tuệ như sáng chế, kiểu dáng, bản quyền thì đương nhiên những tài sản này thuộc về công ty.

Lý do của việc tài sản thuộc về công ty là do tài sản này được sự đầu tư bằng nguồn lực, tài chính của công ty, công ty đã trả lương cho những nhân sự tham gia dự án.

Trong sở hữu trí tuệ có quyền tài sản và quyền nhân than, quyền tài sản của những sản phẩm này sẽ thuộc về doanh nghiệp nhưng những người tham gia dự án cũng có thể giữ quyền nhân than như đứng tên trên sản phẩm khi đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

» Dịch vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan