Tác giả của tác phẩm

SBLAW giải đáp về những người được coi là tác giả của tác phẩm. Câu hỏi:    Những người nào được coi là tác giả của tác...

Trường hợp sử dụng tác phẩm không phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao

SBLAW tư vấn các trường hợp sử dụng tác phẩm không phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao Theo quy định của...

Chủ sở hữu tác phẩm là ai

SBLAW giải đáp về Chủ sở hữu tác phẩm Câu hỏi:  Những người nào được coi là chủ sở hữu tác phẩm? Trả lời: Chủ sở hữu tác...

Bảo hộ bản quyền đối với tác phẩm dịch

SBLAW tư vấn việc bảo hộ bản quyền đối với tác phẩm dịch. Khái niệm Tác phẩm dịch được coi là tác phẩm phái sinh...

Quyền tác giả có bắt buộc phải đăng ký không

SBLAW giải đáp về việc Quyền tác giả có bắt buộc phải đăng ký. Câu hỏi:     Có bắt buộc phải đăng ký quyền tác giả với...

Đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài

SBLAW tư vấn đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài: Việt Nam là thành viên của Công ước Berne về...

Nội dung của quyền tác giả gồm những quyền gì

SBLAW tư vấn nội dung của quyền tác giả: Câu hỏi: Quyền của tác giả (quyền tác giả) bao gồm những quyền gì? Trả lời: Quyền tác...

Cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

SBLAW tư vấn về việc cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả. Theo quy định của pháp luật về sở...

Chủ thể khởi kiện vụ án quyền tác giả, quyền liên quan

SBLAW giải đáp về Những người có quyền khởi kiện dân sự về quyền tác giả và quyền liên quan? Câu hỏi: Những người nào có...

Đăng ký bản quyền bài hát dịch từ tiếng nước ngoài

SBLAW đăng ký bản quyền bài hát dịch từ tiếng nước ngoài. Trong thời đại giao lưu văn hóa hiện nay, rất nhiều các ca khúc,...

Bảo hộ bản quyền phần mềm kế toán

Luật sư SBLAW tư vấn về biện pháp để thương mại hóa sản phẩm và tránh vi phạm bản quyền. Câu hỏi: Doanh nghiệp chúng...

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

SBLAW tư vấn các loại hình được bảo hộ quyền tác giả Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản...

Đăng ký bản quyền cho kịch bản TVC

Luật sư SBLAW tư vấn về đăng ký bảo hộ bản quyền cho TVC. Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp dược phẩm, có việt...

Dịch vụ đăng ký bản quyền sản phẩm

SBLAW tư vấn đăng ký bản quyền sản phẩm. Mỗi sản phẩm khi bán ra thị trường cần phải được đăng ký bảo hộ...

Hệ thống hành chính

SBLAW cung cấp thông tin về hệ thống các cơ quan hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan. 1. Chính phủ: Chính...