Xuất xứ sản phẩm có thể hiện trên mã vạch hay không?

Xuất xứ sản phẩm có thể hiện trên mã vạch hay không?

Xuất xứ sản phẩm có thể hiện trên mã vạch hay không?

Câu trả lời là không phải lúc nào cũng vậy, vì 2 hay 3 chữ số đầu của mã vạch chỉ cho biết nơi mà doanh nghiệp đăng ký mã vạch cho sản phẩm nào đó của họ mà thôi.

Hỏi: Xin quý báo cho biết, mã vạch được nhận biết như thế nào và xuất xứ sản phẩm có thể hiện trên mã vạch hay không?

Trần Vân Trang (67 Trần Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên)

Đáp: Mã vạch được nhận biết như sau:

Từ trái qua:

Hai hoặc ba chữ số đầu tiên cho biết quốc gia mà mã vạch này được đăng ký. Đây có thể xem là mã quốc gia (Country Code).

Bốn hoặc năm chữ số tiếp theo cho biết công ty đăng ký. (Company Code).

Bốn hoặc năm chữ số tiếp theo cho biết sản phẩm đăng ký (Product Code).

Chữ số cuối cùng là “số kiểm tra” (check digit) – dùng để kiểm tra xem chuỗi số phía trước có được tạo thành chính xác hay không.

Như vậy, sự độc nhất của sản phẩm thể hiện qua mã vạch phải bao gồm cả 3 thành phần là: mã quốc gia, mã công ty và mã sản phẩm.

Không phải lúc nào xuất xứ sản phẩm đều thể hiện trên mã vạch, vì 2 hay 3 chữ số đầu của mã vạch chỉ cho biết nơi mà doanh nghiệp đăng ký mã vạch cho sản phẩm nào đó của họ mà thôi.

Tuy thường gọi là mã vạch, nhưng “barcode” gồm cả phần chữ số và các vạch. “Vạch” ở đây bao gồm cả khoảng trắng giữa các vạch đen. Độ dày khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau. Chiều dài của vạch cũng được quy định. Máy đọc mã vạch sẽ đọc các vạch này chứ không đọc các chữ số.

Chẳng hạn, một công ty Trung Quốc (công ty A) đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm X của họ tại Hàn Quốc, họ sẽ được cấp mã vạch có 3 chữ số đầu là 880. Sau đó, nếu công ty A dùng mã vạch đó cho chính các sản phẩm X được sản xuất tại nhà máy của họ ở Trung Quốc, thì khi xuất sang Việt Nam, mã vạch của các sản phẩm X sản xuất tại Trung Quốc vẫn sẽ có 3 chữ số đầu là 880 của Hàn Quốc, bất kể chất lượng hay độ an toàn của sản phẩm này như thế nào.

Ngược lại, giả sử một doanh nghiệp Hàn Quốc (công ty B) đăng ký mã vạch cho sản phẩm Y của họ tại Trung Quốc và được cấp mã vạch với 3 chữ số đầu là 690 chẳng hạn. Sau đó họ mở nhà máy tại Trung Quốc và sản xuất sản phẩm Y, và xuất sang Việt Nam, thì các sản phẩm Y này sẽ mang mã vạch có 3 chữ số đầu là 690, cho dù sản phẩm này có thể được áp dụng quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hay công nghệ tiên tiến đến đâu đi nữa.

Đích thân tổ chức GS1 cũng nói rõ trên website rằng, các chữ số đầu tiên theo tiêu chuẩn của GS1 không cung cấp thông tin về quốc gia nơi mà một sản phẩm nào đó được sản xuất, các chữ số này chỉ cho biết quốc gia thành viên GS1 mà công ty sản xuất sản phẩm đó đăng ký mã vạch. Hai quốc gia này có là một hay không thì không xác định được thông qua mã vạch.

Nguồn vietq.vn

» Mã số mã vạch các nước

» Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan