Trong giai đoạn thẩm định đơn, người nộp đơn có thể xử lý vi phạm quyền?

Trong giai đoạn thẩm định đơn, người nộp đơn có thể xử lý vi phạm quyền?

Trong giai đoạn thẩm định đơn, người nộp đơn có thể xử lý vi phạm quyền?

Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, quyền đối với nhãn hiệu chỉ phát sinh trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp.

Vì vậy, khi nhãn hiệu đang trong giai đoạn thẩm định hình thức và nội dung, người nộp đơn không thể ngăn chặn bên thứ 3 sử dụng các yếu tố tương tự hay trùng lặp gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang thẩm định  và không thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm.

Vì vậy, người nộp đơn cần đăng ký sớm để được cấp văn bằng bảo hộ và tiến hành xử lý xâm phạm quyền.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Hàng hoá nhập lậu là gì?

Hàng hoá nhập lậu là gì? Câu hỏi: Xin hỏi luật sư là cơ sở nào để xác định hàng hoá nhập lậu theo luật