Trong giai đoạn thẩm định đơn, người nộp đơn có thể xử lý vi phạm quyền?

190

Trong giai đoạn thẩm định đơn, người nộp đơn có thể xử lý vi phạm quyền?

Trong giai đoạn thẩm định đơn, người nộp đơn có thể xử lý vi phạm quyền?

Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, quyền đối với nhãn hiệu chỉ phát sinh trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp.

Vì vậy, khi nhãn hiệu đang trong giai đoạn thẩm định hình thức và nội dung, người nộp đơn không thể ngăn chặn bên thứ 3 sử dụng các yếu tố tương tự hay trùng lặp gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang thẩm định  và không thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm.

Vì vậy, người nộp đơn cần đăng ký sớm để được cấp văn bằng bảo hộ và tiến hành xử lý xâm phạm quyền.

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn