Các quy định và thủ tục rút đơn đăng ký nhãn hiệu

Trong một số trường hợp khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, trước thời điểm cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu (GCN ĐKNH), người nộp đơn được quyền yêu cầu rút đơn khi nhận thấy nhãn hiệu của mình không đủ khả năng bảo hộ. Quy trình rút đơn đăng ký nhãn hiệu đòi hỏi tuân thủ các quy định chặt chẽ để đảm bảo quyền lợi của người nộp đơn.

1. Quy định về rút đơn đăng ký nhãn hiệu

Quy định rút đơn ĐKNH có thể thực hiện trực tiếp qua người nộp đơn hoặc thông qua tổ chức/cá nhân là đại diện hợp pháp theo quy định. Giấy ủy quyền cụ thể cần được kèm theo, và tuyên bố rút đơn phải được thể hiện bằng văn bản và nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Cụ thể như sau:

“1. Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền SHCN quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Người nộp đơn có quyền tuyên bố rút đơn đăng ký SHCN bằng văn bản do chính mình đứng tên. Hoặc thông qua tổ chức dịch vụ đại diện SHCN nếu giấy ủy quyền có nêu rõ việc ủy quyền rút đơn.

2. Từ thời điểm người nộp đơn tuyên bố rút đơn, mọi thủ tục tiếp theo liên quan đến đơn đó sẽ bị chấm dứt. Các khoản phí, lệ phí đã nộp liên quan đến những thủ tục chưa bắt đầu tiến hành được hoàn trả theo yêu cầu của người nộp đơn.

3. Mọi đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp đã rút hoặc bị coi là đã rút nếu chưa công bố và mọi đơn đăng ký nhãn hiệu đã rút đều được coi là chưa từng được nộp. Trừ trường hợp đơn được dùng làm căn cứ để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.”

Quy định về rút đơn đăng ký nhãn hiệu
Quy định về rút đơn đăng ký nhãn hiệu

2. Thủ tục rút đơn đăng ký nhãn hiệu:

  • Chuẩn bị đơn yêu cầu rút đơn theo quy định, sau đó nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ.
  • Cục Sở hữu trí tuệ sau khi tiếp nhận yêu cầu sẽ thực hiện thẩm định và chuẩn bị quyết định đình chỉ các thủ tục liên quan đến đơn.
  • Mọi thông tin chi tiết về người nộp đơn và đối tượng đơn được nêu rõ trong quyết định.

Trước hết, quy trình rút đơn đăng ký nhãn hiệu bắt đầu bằng việc chuẩn bị đơn yêu cầu theo quy định. Sau đó, người nộp đơn tiến hành nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ. Khi Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu rút đơn, thẩm định viên hình thức của đơn, có yêu cầu sẽ thực hiện các bước sau:

  1. Chuẩn bị quyết định đình chỉ các thủ tục liên quan đến đơn. Trong quyết định này, sẽ được nêu rõ thông tin về người nộp đơn, bao gồm tên và địa chỉ, tên tổ chức dịch vụ đại diện nếu có, số đơn, ngày nộp đơn, và các thông tin liên quan đến đối tượng mà đơn đăng ký nhãn hiệu nêu trong đơn. Trong trường hợp có căn cứ khẳng định tính hợp pháp của yêu cầu rút đơn, thông tin này sẽ được đặc biệt chú trọng.
  2. Chuẩn bị công văn, trong đó sẽ rõ ràng tên và địa chỉ của người nộp đơn, tên tổ chức đại diện (nếu có), số đơn, ngày nộp đơn và các thông tin chi tiết liên quan đến đối tượng mà đơn đăng ký nhãn hiệu nêu trong đơn. Cụ thể, công văn sẽ mô tả lý do mà Cục Sở hữu trí tuệ từ chối chấp nhận rút đơn đăng ký, và trong trường hợp có căn cứ khẳng định về tính không hợp pháp của yêu cầu rút đơn.

Quy trình này giúp đảm bảo rằng mọi thông tin liên quan đến rút đơn đăng ký nhãn hiệu được xử lý một cách cẩn thận và đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thực hiện các quy trình pháp lý.

Thủ tục rút đơn đăng ký nhãn hiệu
Thủ tục rút đơn đăng ký nhãn hiệu

3. Thời điểm người nộp đơn có quyền rút đơn đăng ký nhãn hiệu:

Quyền rút đơn đăng ký nhãn hiệu tồn tại trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền Sở hữu công nghiệp quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Người nộp đơn có thể tuyên bố rút đơn bằng văn bản hoặc thông qua tổ chức đại diện nếu có giấy ủy quyền.

4. Hậu quả pháp lý:

Từ thời điểm người nộp đơn tuyên bố rút đơn, mọi thủ tục liên quan đến đơn đó sẽ chấm dứt, và các khoản phí đã nộp sẽ được hoàn trả theo yêu cầu của người nộp đơn. Đơn đăng ký nhãn hiệu đã rút được coi là chưa từng được nộp, trừ khi đơn đó được sử dụng làm căn cứ yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Như vậy, quy trình rút đơn đăng ký nhãn hiệu đặt ra để bảo vệ quyền lợi của người nộp đơn và giúp đảm bảo tính hợp pháp và công bằng trong quá trình bảo vệ nhãn hiệu. Liên hệ ngay công ty luật SBLAW để nhận được tư vấn và giúp đỡ từ các luật sư chuyên về SHTT của chúng tôi.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Quy trình chứng nhận hợp quy

Quy trình chứng nhận hợp quy Chứng nhận chất lượng sản phẩm và hàng hóa là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng