Myanmar thông qua Luật nhãn hiệu và Luật kiểu dáng công nghiệp

SBLAW giới thiệu một số thông tin mới về việc đăng ký nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp tại Myanmar như sau:

Nghị viện đã chính thức thông qua Luật nhãn hiệu (Luật Pyidaungsu Hluttaw Số 3/2019) và Luật Kiểu dáng công nghiệp (Luật Pyidaungsu Hluttaw số 2/2019) ngày 30/01/2019.

Không cần thiết phải có hành động ngay tức khắc khi hai luật này chỉ có hiệu lực từ thời điểm được quy định bởi thông báo của chủ tịch. Chưa xác định được thời điểm có hiệu lực, nhưng sẽ mất một thời gian khi cơ sở hạ tầng mới (thành lập của Ủy ban Quyền sở hữu trí tuệ và hệ thống đăng ký hiện đại) cần phải được thành lập.

Cho đến khi tất cả điều này được thực hiện, các nhãn hiệu (và kiểu dáng công nghiệp và sáng chế) có thể được bảo vệ bằng cách nộp tờ khai quyền sở hữu với Văn phòng đăng ký chứng thư tại Yangon và xuất bản một thông báo cảnh báo.

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2018, Văn phòng Đăng ký Chứng thư yêu cầu nộp hồ sơ bằng tiếng Anh kèm theo bản dịch tiếng Myanmar được chứng nhận bởi một công chứng viên (phù hợp với mục 18 (b) Luật Đăng ký Chứng thư năm 2018) và bằng chứng sử dụng (ví dụ: việc nộp một tuyên bố quyền sở hữu cho một thương hiệu dược phẩm phải được kèm theo một mẫu của bao bì dược phẩm).
Luật Nhãn hiệu mới bảo vệ nhãn hiệu có ngày nộp đơn trước đối với nhãn hiệu xung đột được nộp vào ngày sau đó.

Để được bảo vệ trong tương lai, các nhãn hiệu hiện đang được đăng ký với Văn phòng đăng ký chứng thư phải được đăng ký theo hệ thống mới ngay khi có.

Luật Nhãn hiệu mới không quy định về thời hạn chuyển đổi hoặc ngày nộp đơn cũ được thay thế, nhưng chúng tôi ít nhiều mong đợi một số quy tắc chuyển tiếp, có thể bằng thông báo, vì hệ thống mới sẽ bị tắc vào ngày đầu tiên với hàng ngàn đơn từ các chủ sở hữu nhãn hiệu hiện có.

Kiểu dáng công nghiệp (và, có lẽ là sáng chế, nhưng Luật sáng chế mới chưa được đưa ra) cũng sẽ phải được đăng ký lại.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan