Mẫu tờ khai giám định

437

MỤC ĐÍCH GIÁM ĐỊNH

 Mục đích yêu cầu giám định:

 □ Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp do người thứ ba thực hiện. Cụ thể là:

 Người bị nghi ngờ thực hiện hành vi xâm phạm (tên, địa chỉ):

 Hành vi bị nghi ngờ xâm phạm:

 □ Phản đối cáo buộc của người khác về việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, cụ thể là:

 – Người cáo buộc (họ tên, địa chỉ):

 Tóm tắt cáo buộc (xâm phạm cái gì, hành vi nào bị coi là xâm phạm):

 □ Xem xét hiệu lực hoặc phạm vi bảo hộ của quyền sở hữu công nghiệp được xác lập

 □ Mục đích khác, cụ thể là:


NỘI DUNG YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

□ Xác định phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, cụ thể là:

………………………………………………………………………………………

□ Đánh giá tính tương tự, cụ thể là:

………………………………………………………………………………………

□ Xác định yếu tố xâm phạm, cụ thể là:

………………………………………………………………………………………

□ Xác định giá trị thiệt hại, cụ thể là:

………………………………………………………………………………………


THỜI HẠN GIÁM ĐỊNH

………………………………………………………………………….

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn