Mẫu đơn đăng ký Mã số mã vạch

423
Mẫu đơn đăng ký Mã số mã vạch

Mẫu đơn đăng ký Mã số mã vạch, tờ khai đăng ký mã số mã vạch

Trang 1: Mẫu giấy đăng ký Mã số mã vạch

Mẫu giấy đăng ký Mã số mã vạch

 

Trang 2: Mẫu giấy đăng ký Mã số mã vạch

Mẫu giấy đăng ký Mã số mã vạch

 

+ Bảng đăng ký sử dụng mã vạch: 2 bản  Đang lý mã số mã vạch

+ Danh sách sản phẩm
: 2 bản Đang lý mã số mã vạch

» Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn