Mẫu đơn đăng ký Mã số mã vạch

Mẫu đơn đăng ký Mã số mã vạch

Mẫu đơn đăng ký Mã số mã vạch, tờ khai đăng ký mã số mã vạch

Trang 1: Mẫu giấy đăng ký Mã số mã vạch

Mẫu giấy đăng ký Mã số mã vạch

 

Trang 2: Mẫu giấy đăng ký Mã số mã vạch

Mẫu giấy đăng ký Mã số mã vạch

 

+ Bảng đăng ký sử dụng mã vạch: 2 bản  Đang lý mã số mã vạch

+ Danh sách sản phẩm
: 2 bản Đang lý mã số mã vạch

» Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan