Mẫu Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

 SBLAW giới thiệu Mẫu đơn nhượng quyền để Quý khách hàng tham khảo khi đăng ký hoạt động này tại Việt Nam.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

         ......, ngày.... tháng.... năm.....

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

 

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa):

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):......................................................................

[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư] số:

Quốc tịch của thương nhân:

Vốn điều lệ:.......................................................................................................

Ngành, nghề kinh doanh: Giáo dục

Lĩnh vực dự kiến nhượng quyền: Giáo dục

Hình thức nhượng quyền: Nhượng quyền thứ cấp

Địa chỉ của trụ sở chính:

Điện thoại:........................................Fax: .........................................................

Email (nếu có):................................................................................................

Đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại từ [Việt Nam ra nước ngoài/nước ngoài vào Việt Nam]: Nước ngoài vào Việt Nam

[Địa điểm nhượng quyền:]

Thương nhân xin cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.

 
 

Kèm theo đơn:

- ................;

- ................;

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

                       

 SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan