Luật sư giải quyết tranh chấp bản quyền phần mềm

Luật sư giải quyết tranh chấp bản quyền phần mềm

Giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ về bản quyền phần mềm.

Khách hàng có nhu cầu được một công ty luật chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong việc giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ về bản quyền phần mềm với bên thứ 3,

Chúng tôi là một công ty Luật, có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ của Khách hàng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

Phạm vi tư vấn của Luật sư

- Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan để đưa ra Ý kiến pháp lý và Đề xuất phương án giải quyết đối với vụ việc;

- Cử Luật sư/ Chuyên viên tư vấn tham gia cùng người đại diện của Khách hàng hoặc thay mặt với tư cách là đại diện theo ủy quyền của Khách hàng trong các buổi làm việc, đàm phán, thương lượng nhằm giải quyết tranh chấp với các bên liên quan;

- Soạn thảo mọi văn bản cần thiết trong giai đoạn đàm phán, thương lượng giữa các bên trước và sau khi phát sinh thủ tục tố tụng tại Tòa án (theo yêu cầu cụ thể của Khách hàng hoặc theo đề xuất của chúng tôi trong các tình huống phát sinh cần thiết).

Phương thức tư vấn:

- Tư vấn trực tiếp cho Khách hàng;

- Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ/ tài liệu cần thiết;

- Tham gia trực tiếp tại các buổi làm việc, đàm phán, thương lượng giữa các bên với tư cách đại diện theo uỷ quyền của Khách hàng hoặc tham gia cùng với Khách hàng.


- Đại diện tranh tụng tại Tòa án có thẩm quyền cho khách hàng.

» Dịch vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Luật sư giải quyết tranh chấp bản quyền phần mềm:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan