KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

  Kiểu dáng công nghiệp là gì? Theo thuật ngữ pháp lý, kiểu dáng công nghiệp cấu thành hình dáng bên ngoài của một sản phẩm. Một...

Quá trình thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp kéo dài bao lâu

Quá trình thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp kéo dài bao lâuCâu hỏi: Quá trình thời gian thẩm định đơn đăng...

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì?

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì? Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước -...

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Campuchia

Chúng tôi muốn công ty luật tư vấn về tài liệu và giấy tờ đăng ký kiểu dáng tại Campuchia?  Luật sư: Chúng tôi có...

Lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp Để đăng ký kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn phai nộp các khoản phí và...

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp quốc tế dễ dàng hơn với thỏa ước Lahay

Đây là các vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp  như thế nào theo quy định của pháp luật Việt Nam? SBLAW giới thiệu tài liệu...

Đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp

Để hiểu rõ về đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp, Thông tư 01 đã quy định cụ thể như sau:a) Đặc...

Làm gì để bảo vệ kiểu dáng đã được đăng ký

Câu hỏi: Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp cần phải làm gì để bảo vệ kiểu dáng được đăng ký?Trả lời: Để bảo...

Yêu cầu đối với bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

Khi tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, ngoài đơn đăng ký, người nộp đơn cần phải chuẩn...

Đánh giá tính mới của kiểu dáng công nghiệp

Thông tư 01 quy định về các đánh giá tính mới của kiểu dáng công nghiệp như sau; a) Cách đánh giá tính mới của...

Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu gì

Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu gìCâu hỏi: Bộ ảnh chụp hoặc bộ...

Các tài liệu cần có của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Các tài liệu cần có của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp, bộ ảnh chụp...

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

SBLAW giới thiệu thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp để khách hàng tham khảo như sau: Kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng...

Yêu cầu đối với bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp

Yêu cầu đối với bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp Khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng, ngoài đơn đăng ký,...