Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid.

Khi có yêu cầu đăng ký nhãn hiệu quốc tế thì chủ sở hữu nhãn hiệu đó phải có một số hay toàn bộ những thông tin hay tài liệu sau:

– Yêu cầu đăng ký

– Tên và địa chỉ của người nộp đơn

– Tên nước mà người nộp đơn là công dân nếu người đó là công dân cảu bất kỳ nước nào , tên nước mà người nộp đơn có nơi cư trú, nếu có, và tên nước mà người nộp đơn có cơ sở thương mại haowcj công nghiệp thực sự và hữu hiệu nếu có.

– Tên và địa chỉ của người đại diện nếu người nộp đơn có người đại diện.

– Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và các thông tin, chứng cứ

– Yêu cầu hưởng hưởng sự bảo hộ trên cơ sở trưng bày tại triển lãm

– Yêu cầu đăng ký và công bố nhãn hiệu theo các ký tự chuẩn

– Yêu cầu bảo hộ màu sắc

– Tuyên bố về nhãn hiệu ba chiều

– Mẫu nhãn hiệu

– Phiên âm nhãn hiệu hay một số bộ phận nhất định cảu nhãn hiệu

– Tên hàng hóa, dịch vụ sử dụng nhãn hiệu

– Chữ ký người đại diện nộp đơn

– Tuyên bô về ý định sử dụng nhãn hiệu

Sau khi đã nộp đơn cho cơ quan quốc tế thì người nộp đơn có thể nộp thay thế hây nộp bổ sung hồ sơ nhãn hiệu về tuyên bố sư dụng nhãn hiệu, tuyên bố về việc thực sự sử dụng nhãn hiệu và chứng cứ khẳng định điều đó.

»

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Đăng ký nhãn hiệu tại Latvia

1. Thời gian tiến hành Đăng ký nhãn hiệu tại Latvia Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu Kết quả của bước này là bản Thông

Đăng ký nhãn hiệu tại Brazil

SBLAW tư vấn Đăng ký nhãn hiệu tại Brazil hay Brasil (Bra-xin) quốc gia lớn thứ năm trên thế giới tiếp giáp với 11 quốc