Hiệp ước Madrid về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế

Hiệp ước Madrid về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế

Hiệp ước Madrid về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế

Hiệp ước nhãn hiệu hàng hóa được thông qua ngày 27 tháng 10 năm 1994 tại Geneva có hiệu lực ngày 1 tháng 8 năm 1996,

Hiệp ước này áp dụng đối với những nhãn hiệu cấu tạo bởi các ký hiệu nhìn thấy được, hiệp ước này không áp dụng với những nhãn hiệu vô hình. Đồng thời, hiệp ước này chỉ áp dụng đối với nhãn hiệu hoàng hóa hoặc dịch vụ hoặc cả hàng hóa và dịch vụ nhưng không áp dụng với những nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận hay nhãn hiệu bảo đảm.

Hiệp ước là một văn kiện thể được ban hành để đơn giản hóa các thủ tục xin cấp phép, đăng ký và hài hòa thủ tục đăng ký  nhãn hiệu giữa các quốc gia khác nhau. Việc quy định những nguyên tắc này đã giúp cho những chủ sở hữu nhãn hiệu tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu. Vì hiệp ươc này đã đơn giản hóa quy trình gia hạn sau đăng ký, thu âm, đổi tên và địa chỉ, quyền hạn cuả người được ủy quyền, chữ ký của các bên giao dịch, thay đổi quyền sở hữu nhãn hiệu

Những quy định chính trong hiệp ước nhãn hiệu hàng hóa

- Hồ sơ và thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

- Người đại diện của các bên tham gia ký kết và địa chỉ giao dịch các bên

- Thời hạn hiệu lực của đăng ký và gia hạn đăng ký

Theo đó, thời hạn đăng ký nhãn hiệu mới là 10 nămvà thời gian gia hạn cho mỗi lần gia hạn là 10 năm

Đẻ biết thêm thông tin chi tiết. Quý khách có thể truy cập theo đường link sauhiệp ước nhãn hàng hóa

» Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan