Đăng ký nhãn hiệu tại tổ chức sở hữu trí tuệ khu vực Châu Phi

Đăng ký nhãn hiệu tại tổ chức sở hữu trí tuệ khu vực Châu Phi - Aripo

Đăng ký nhãn hiệu tại tổ chức sở hữu trí tuệ khu vực Châu Phi - Aripo

Đăng ký nhãn hiệu tại tổ chức sở hữu trí tuệ khu vực Châu Phi Aripo

I. Giới thiệu chung về ARIPO.

Tổ chức sở hữu trí tuệ khu vực châu Phi (The African Regional Intellectual Property Organization – ARIPO) có tiền thân là Tổ chức Sở hữu công nghiệp khu vực châu Phi,

được thành lập với mục đích là tạo ra cơ sở tài nguyên chung của các nước châu Phi nói tiếng Anh về các vấn đề sở hữu công nghiệp để cùng nhau ngăn chặn tình trạng trùng lập về tài chính và nhân lực. Hiện nay ARIPO có 18 quốc gia thành viên bao gồm: Botswana, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe. Có hai Nghị định thư được các thành viên của ARIPO thông qua là Nghị định thư Harare và Nghị định thư Banjul. Trong đó, Nghị định thư Harare điều chỉnh việc đăng ký bằng sáng chế và đăng ký kiểu dáng công nghiệp, còn Nghị định thư Banjul dành cho đăng ký nhãn hiệu. Đối với sáng chế, tất cả các nước thành viên đã tham gia Nghị định thư Harare (ngoại trừ Somalia) đã phê chuẩn Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT). Về nhãn hiệu hàng hoá, đến nay có 9 thành viên quốc gia đã phê chuẩn Nghị định thư Banjul: Botswana, Lesotho, Liberia, Malawi, Namibia, Swaziland, Uganda, United Republic of Tanzania và Zimbabwe.

II. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại ARIPO.

1. Thời gian tiến hành.

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu.

Kết quả của bước này là bản Thông báo kết quả tra cứu với ý kiến tư vấn của chúng tôi về khả năng đăng ký nhãn hiệu tại ARIPO. Việc thực hiện bước này là không bắt buộc, tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo an toàn, Quý khách hàng nên tiến hành tra cứu trước khả năng đăng ký nhãn hiệu.

Thời gian tiến hành:10 - 15 ngày làm việc.

Bước 2: Yêu cầu đăng ký nhãn hiệu.

Chúng tôi sẽ tiến hành nộp và thực hiện các thủ tục cần thiết đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cơ quan đăng ký nhãn hiệu của ARIPO. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại ARIPO phải được nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký nhãn hiệu của ARIPO ở Harare, Zimbabwe hoặc thông qua Cơ quan sở hữu công nghiệp có thẩm quyền của nước được gọi là Cơ quan tiếp nhận.

Thời gian tiến hành: 12 - 14 tháng.

Bước 3: Cấp văn bằng bảo hộ.

Khi nhãn hiệu đã được chấp thuận bảo hộ, Quý khách hàng sẽ nhận được Thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và sau đó là bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Thời gian tiến hành: 02 tháng.

LƯU Ý: Thời gian tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu nêu trên chỉ mang tính chất ước lượng và có thể thay đổi một cách hợp lý nếu có phản đối đơn, sự kiện bất khả kháng hoặc sự kiện khách quan khác xảy ra trong quá trình tiến hành các thủ tục

Đối với hầu hết các quốc gia thuộc tổ chức này, trong vòng 5 năm nay kể từ ngày đăng ký và sau đó, nếu như không sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký một cách thường xuyên thì nhãn hiệu đã đăng ký đó có thể bị loại bỏ do bên quốc gia đó vi phạm.

2. Các tài liệu cần thiết

(i) Mẫu nhãn hiệu. (Để thuận tiện, Quý khách hàng có thể gửi cho Chúng tôi file mềm)

(ii) Danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu


(iii) Giấy ủy quyền theo mẫu của S&B Law chúng tôi cung cấp.

»

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu ra các nước châu Phi:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan