Đăng ký nhãn hiệu tại Indonesia

Đăng ký nhãn hiệu tại Indonesia

Quá trình đăng ký nhãn hiệu:

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu

Kết quả của bước này là bản Thông báo kết quả tra cứu với ý kiến tư vấn của chúng tôi về khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Indonesia.

Việc thực hiện bước này là không bắt buộc, tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo an toàn, Quý khách hàng nên tiến hành tra cứu trước khả năng đăng ký nhãn hiệu.

Thời gian tiến hành: 07-10 ngày làm việc.

Bước 2: Yêu cầu đăng ký nhãn hiệu

Chúng tôi sẽ tiến hành nộp và thực hiện các thủ tục cần thiết đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cơ quan Nhãn hiệu của Indonesia (DGIP).

- Thời gian tiến hành: 13 - 21 tháng.

LƯU Ý: Indonesia không chấp nhận nộp một đơn đăng ký nhãn hiệu duy nhất cho nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ. Trong trường hợp có nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ, mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ sẽ phải được nộp theo từng đơn riêng lẻ.

Bước 3: Cấp văn bằng bảo hộ

Khi nhãn hiệu đã được chấp thuận bảo hộ, Quý khách hàng sẽ nhận được Thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và sau đó là bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

- Thời gian tiến hành: 02 tháng.

LƯU Ý: Thời gian tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu nêu trên chỉ mang tính chất ước lượng và có thể thay đổi một cách hợp lý nếu có phản đối đơn, sự kiện bất khả kháng hoặc sự kiện khách quan khác xảy ra trong quá trình tiến hành các thủ tục.

Các tài liệu cần thiết:

- Giấy ủy quyền theo mẫu của S&B Law. (Giấy ủy quyền phải được công chứng)

- Mẫu nhãn hiệu. (Để thuận tiện, Quý khách hàng có thể gửi cho Chúng tôi file mềm)

- Danh mục hàng hóa/ dịch vụ của nhãn hiệu

LƯU Ý: Sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, việc gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nên được tiến  hành 03 năm một lần.

-

Đăng ký nhãn hiệu tại Indonesia:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan