Đăng ký nhãn hiệu NPV & hình theo Nghị định thư Madrid

Đăng ký nhãn hiệu NPV & hình theo Nghị định thư Madrid

Nippon Steel Pipe Co., Ltd (Nippon Steel) là một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tới từ Nhật Bản. Bằng những sản phẩm thép của mình, Nippon Steel đang đóng góp vào những công trình xây dựng của Việt Nam.

Trong chiến lược kinh doanh của mình, Nippon Steel có nhu cầu mở rộng kinh doanh ra thị trường nước ngoài. Vì vậy, Nippon Steel đã ủy quyền cho S&B Law tư vấn và tiến hành đăng ký quốc tế nhãn hiệu tại một số quốc gia theo Nghị định thư Madrid và theo hệ thống quốc gia.

» Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan