Đăng ký mã số mã vạch cho hợp tác xã thành công

Đăng ký mã số mã vạch cho hợp tác xã thành công. Đối với hợp tác xã thì việc khảng định chất lượng sản phẩm để đưa hàng hóa ra thị trường là điều kiện cần thiết.

Về giấy tờ cung cấp:

+ Giấy chứn nhận đăng ký kinh doanh HTX: 2 bản (sao y công chứng)

+ Danh sách sản phẩm: 2 bản

+ Bản đăng ký sử dụng mã vạch: 2 bản

Thời gian cấp mã vạch EAN-13:

+ 2 ngày cấp mã số đề sử dụng

+ Cấp giấy chứng nhận chính thức sau 1 tháng.

Phí đăng ký mã số mã vạch hợp tác xã:

+ Phí dịch vụ, nhà nước đăng ký mã số mã vạch: 2.500.000VNĐ

+ Phí duy trì loại dưới 100 sản phẩm nộp từ tháng 7 đến tháng 12 năm đầu tiên: 250.000VNĐ


- Tổng mức phí đăng ký mã số mã vạch dưới 100 mã sản phẩm: 2.750.000VNĐ

(Nếu nộp đơn từ tháng thứ 7 trở đi thì phí duy trì năm đầu tiên bằng 50%.

Ví dụ: Phí duy trì loại dưới 100 sản phẩm nộp cùng của năm đầu tiên còn: 250.000đ, mức phí đăng ký còn: 2.750.000 đ
ồng)

Phí duy trì nộp hàng năm theo số lượng sản phẩm như sau:

+ Mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số:

Sử dụng được dưới 100 loại mã sản phẩm (phí duy trì 500.000VNĐ/năm)

+ Mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số:

Sử dụng được dưới 1000 loại mã sản phẩm (phí duy trì 800.000VNĐ/năm)

+ Mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số:

Sử dụng được dưới 10.000 loại mã sản phẩm (phí duy trì 1.500.000VNĐ/năm)

+ Mã doanh nghiệp GS1 loại 7 số:

Sử dụng được dưới 100.000 loại mã sản phẩm (phí duy trì 2.000.000VNĐ/năm)

Phí duy trì sử dụng mã số mã vạch (MSMV) phải nộp trước 30/6 hàng năm cho Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Trên đây là bảng giá phí đăng ký mã số mã vạch. Hãy liên hệ với chúng tôi khi có thắc mắc về chi phí, lựa chọn loại mã để áp dụng cho doanh nghiệp là hợp tác xã.

» Lợi ích sử dụng mã số mã vạch

Đăng ký mã số mã vạch cho Hợp tác xã:

Gửi giấy chứng nhận Đăng ký hợp tác xã và Liệt kê sản phẩm để áp mã vạch qua email dưới để làm thủ tục xin cấp mã vạch.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan