Cần lưu ý trước khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Câu hỏi:

Bạn cần lưu ý những gì trước khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Trả lời: 

Để tránh đầu tư công sức và chi phí vô ích cho việc nộp đơn, bạn cần cân nhắc khả năng


được đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Liệu đối tượng dự định đăng ký có thuộc danh mục đối tượng không được bảo hộ hay không?

Liệu kiểu dáng công nghiệp mà bạn muốn đăng ký có tính mới hay không?

Liệu kiểu dáng công nghiệp mà bạn muốn đăng ký có tính sáng tạo hay không?

Liệu kiểu dáng công nghiệp mà bạn muốn đăng ký đã thuộc sở hữu của người khác hoặc đã có người nào khác nộp đơn đăng ký hay chưa?

Để đánh giá tính mới của kiểu dáng công nghiệp, bạn có thể tự mình hoặc sử dụng dịch vụ của cục sở hữu trí tuệ để tra cứu thông tin về kiểu dáng công nghiệp từ các nguồn sau đây:

Công báo sở hữu công nghiệp do Cục sở hữu trí tuệ phát hành hàng tháng.

Đăng bạ quốc gia về kiểu dáng công nghiệp được lưu giữ tại Cục sở hữu trí tuệ

Cơ sở dữ liệu về các kiểu dáng công nghiệp được nộp lưu quốc tế theo thỏa ước La Hay, do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố ipdl.wipo.int

» Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan