Cách tính Mã số mã vạch để biết có chính xác không, Mã EAN-13

3104
Cách tính Mã số mã vạch để biết có chính xác không, Mã EAN-13

Hướng dẫn cách tính Mã số mã vạch để biết dãy mã số mã vạch EAN-13 có chính xác không

EAN-13 hay EAN.UCC-13 hoặc DUN-13 là một loại mã vạch trước đây thuộc quyền quản lý của Hệ thống đánh số sản phẩm châu Âu

(tiếng Anh: The European Article Numbering system, viết tắt: EAN), ngày nay thuộc quyền quản lý của EAN-UCC sử dụng 13 chữ số:

893460200107 8

Hướng dẫn mọi người cách tính số kiểm tra mã EAN -13

1. Từ phải sang trái, cộng tất cả các số ở vị trí lẻ (trừ số kiểm tra ở cuối cùng)

2. Nhân kết quả bước 1 với 3

3.
Cộng các số còn lại,  từ trái sang phải các số ở vị trí lẻ (trừ số kiểm tra ở cuối cùng)

4. Cộng kết quả bước 2 với bước 3

5. Lấy bội số của 10 lớm hơn và gần kết quả bước 4 nhất trừ đi kết quả bước 4, kết quả là sô kiểm tra.

Ví dụ:

Tính số kiểm tra cho mã: 893460200107 C

Bước 1: 7 + 1 + 0 + 0 + 4 + 9 = 21

Bước 2: 21 x 3 = 63

Bước 3: 8 + 3 + 6 + 2 + 0 + 0 = 19

Bước 4: 63 + 19 = 82

Bước 5: 90 – 82 = 8 (là số kiểm tra ở cuối cùng)

Mã EAN-13 hoàn chỉnh là : 893456501001 8

Ví dụ mã số:  893456501001  thì số kiểm tra ở cuối cùng 8

Mã EAN-13 hoàn chỉnh là : 893456501001 8» Mã số mã vạch các nước

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn