Tư vấn về Nhãn phụ cho hàng nội thất nhập khẩu

Tư vấn về Nhãn phụ cho hàng nội thất nhập khẩu

Khi nhập khẩu hàng hoá về Việt Nam, doanh nghiệp cần quan tâm tới việc ghi nhãn hàng hoá thế nào?

Câu hỏi:  Doanh nghiệp chúng tôi có nhập khẩu hàng nội thất như bàn, ghế, tủ. Vậy DN có cần dán nhãn phụ cho những hàng hóa này không?

Trả lời:


Tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định: “Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc”

Trong đó, theo quy định tại Điều 10 của Nghị định 43/2017/NĐ-CP, những nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa gồm:

a) Tên hàng hóa;

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

c) Xuất xứ hàng hóa;

d) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định 43/2017/NĐ-CP và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp nhãn gốc hàng hóa chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ các nội dung theo Điều 10 nêu trên bằng tiếng Việt thì phải dán nhãn phụ. 

Trong đó, nhãn phụ sẽ thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của hàng hóa bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định tại Điều 10 nêu trên mà nhãn gốc của hàng hóa còn thiếu.

2/ Có những quy định nào liên quan tới nhãn của hàng hóa, đề nghị SBLAW hướng dẫn doanh nghiệp?

Trả lời:


Hiện tại nhãn hàng hóa được quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hãng hóa.

Tại văn bản này quy định về một số vấn đề chính của nhãn hàng hóa như sau:

  • Các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa (Điều 10 của Nghị định).
  • Cách ghi nhãn hàng hóa (từ Điều 11 đến Điều 18 của Nghị định)
  • Vị trí và kích thước nhãn hàng hóa (Điều 4 và Điều 5 của Nghị định). 


 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan