Tư vấn bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp

224

 

Thiết kế bố trí mạch tích hợp là một trong những đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ và được pháp luật Việt Nam bảo hộ.

SBLaw tự hào là đơn vị đại diện sở hữu trí tuệ đã tư vấn và đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp cho khách hàng tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam, dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Tư vấn về khả năng bảo hộ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp

Hoàn thiện Hồ sơ yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bao gồm dịch và/hoặc chuẩn bị Đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ, dịch và hoặc hướng dẫn hoàn thiện Tờ khai kỹ thuật, và tiến hành các thủ tục xin cấp Văn bằng bảo hộ;

Tư vấn về hiệu lực của Văn bằng bảo hộ

Tư vấn bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước những hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ;

Đại diện cho khách hàng khiếu kiện quyết định của Văn phòng bảo hộ bao gồm phản đối, kiến nghị thay đổi quyết định;

Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp tại nước ngoài.

» 

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn