Tìm kiếm thông tin về thủ tục đăng ký nhãn hiệu ở các quốc gia

Tìm kiếm thông tin về thủ tục đăng ký nhãn hiệu ở các quốc gia

Tìm kiếm thông tin về thủ tục đăng ký nhãn hiệu ở các quốc gia

Tìm kiếm thông tin về thủ tục đăng ký nhãn hiệu ở các quốc gia

Trong nền kinh tế tri thức hiện nay, các quốc gia đang nỗ lực hết mình trong việc tăng cường hiệu quả của việc quản lý các vấn đề liên quan tới bảo hộ sở hữu trí tuệ thông qua cơ quan sở hữu trí tuệ của quốc gia.

Cơ quan sở hữu trí tuệ tại các quốc gia thường là một cơ quan của Chính phủ và thường thuộc sự quản lý của một Bộ nhất định.

Hiện nay trên thế giới có 03 mô hình xây dựng cơ quan quản lý quyền sở hữu trí tuệ chủ yếu sau:

- Chỉ duy nhất một cơ quan quản lý tất cả quyền sở hữu trí tuệ.

- Cơ quan Sở hữu công nghiệp quản lý các vấn đề liên quan tới sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý quyền tác giả và các quyền liên quan và cơ quan quản lý giống cây trồng mới (Ở Việt Nam đang thực hiện theo mô hình này với 3 cơ quan là Cục sở hữu trí tuệ, Cục Bản quyền tác giả và Cục trồng trọt)

- Nhiều cơ quan khác nhau cùng phối hợp quản lý việc đăng ký độc quyền sáng chế và đăng ký nhãn hiệu.

Để tìm kiếm các thông tin về quy định, thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ, website của các cơ quan sở hữu trí tuệ tại các quốc gia được đánh giá là nguồn hiệu quả, nhanh chóng nhất. Thông tin liên hệ của tất cả các cơ quan sở hữu trí tuệ (kể cả các cơ quan sở hữu công nghiệp và cơ quan quyền tác giả) có thể tìm thấy được trên trang web tại địa chỉ của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO: www.wipo.int/news/en/links/index.htm. Đồng thời, chủ thể quyền cũng có thể nghiên cứu hệ thống pháp luật quốc gia để có những thông tin chi tiết về việc bảo hộ sở hữu trí tuệ ở quốc gia đó. Trang web của WIPO bao gồm một tập hợp các văn bản pháp luật sở hữu trí tuệ quốc gia và có thể truy cập miễn phí tại địa chỉ: http://clea.wipo.int/.

Tuy nhiên, việc tìm hiểu thông tin sở hữu trí tuệ trên các website nêu trên có một rào cản đó là các quy định viết bằng tiếng Anh, nhiều thuật ngữ và khái niệm pháp lý vô cùng phức tạp, làm hạn chế khả năng tiếp cận thông tin của khách hàng.

Ngoài ra, các tổ chức đại diện và luật sư sở hữu trí tuệ cũng có thể là một nguồn thông tin và tư vấn hữu ích về các vấn đề liên quan tới sở hữu trí tuệ. S&B Law với đội ngũ chuyên viên tư vấn với nhiều năm kinh nghiệp là Đại diện sở hữu công nghiệp được Cục sở hữu tuệ cấp giấy chứng nhận, rất vinh dự cung cấp các dịch vụ toàn diện, chuyên nghiệp liên quan tới đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả tại các quốc gia trên thế giới cho Quý khách hàng.

Bên cạnh đó S&B Law cũng mong muốn đóng góp những thông tin, kiến thức hữu ích cho cộng đồng bằng việc xây dựng một website về sở hữu trí tuệ, bằng tiếng Việt, giúp cho khách hàng và doanh nghiệp có thể tìm kiếm các thông tin về sở hữu trí tuệ một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác.

Quý khách hàng có thể tham tại website: https://baohothuonghieu.com

Nguyễn Thị Thúy Chung – chuyên viên tư vấn S&B Law

» Tra cứu thương hiệu trực tuyến

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan