Thống kê về nhãn hiệu đăng ký quốc tế Madrid

Thống kê về nhãn hiệu đăng ký quốc tế Madrid

Thống kê về nhãn hiệu đăng ký quốc tế Madrid

Bảng dưới đây đưa ra thống kê về các nhãn hiệu đang có hiệu lực tính đến tháng 12/2012

 

 

 


Nhãn hiệu tính theo chủ sở hữu quyền

Số lượng chủ sở hữu quyền

Tỉ lệ (%)

1 – 2 nhãn hiệu

3 – 10 nhãn hiệu

11 – 100 nhãn hiệu

101 – 500 nhãn hiệu

> 500 nhãn hiệu

147,403

31,400

6,369

296

35

79,46%

16,93%

3,43%

0,16%

0,02%

Tổng số

185,503

100,00%

Số lượng chủ sở hữu: 185,503

Đăng ký quốc tế đang còn hiệu lực: 559,826

Thống kế về đơn quốc tế nhãn hiệu thông qua Madrid giai đoạn 2008 – 2012

Bảng dưới đây cung cấp một số thông tin về đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu thông qua hệ thống Madrid giai đoan 4 năm (2008 – 2012):

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

Số lượng đơn

42074

35194

39687

42270

44018

Các quốc gia tham gia nộp đơn nhiều
Bên tham gia xuất xứ

2008

2009

2010

2011

2012

Liên minh châu Âu

3600

3710

4707

5859

6333

Hoa Kỳ

3684

3201

4147

4791

5402

Đức

6214

4793

5006

5000

4408

Pháp

4218

3523

3565

3804

3735

Thụy Sĩ

2888

2671

2893

2933

2778

Italy

2763

1877

2596

2306

2354

Trung Quốc

1584

1358

1928

2149

2100

Nhật Bản

1278

1312

1577

1538

2054

Benelux

2668

1968

1922

1920

1755

Liên Bang Nga

1190

1068

1218

1652

1591

Khác

11987

9713

10128

10318

11508

Tổng số

42074

35195

39687

42270

44018

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan