SBLAW đăng ký thành công hoạt động nhượng quyền thương mại cho công ty nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

329

SBLAW đăng ký thành công hoạt động nhượng quyền thương mại cho công ty nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

SBLAW đã tư vấn và đại diện cho một công ty nước ngoài đăng ký thành công hoạt động nhượng quyền thương mại tại Bộ Công thương.

 Sau đây là nội dung của công văn chấp thuận.

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn