Quy trình mới để đăng ký mã số mã vạch

137
Quy trình mới để đăng ký mã số mã vạch

 SBLAW cập nhật một số thông tin về quy trình đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm của doanh nghiệp như sau:

Tính đến tháng 9 năm 2018, quy trình đăng ký Mã số mã vạch tại Tổng cục đo lường chất l ượng Việt Nam đã có một số thay đổi như sau:

1. Quy trình đăng ký MSMV hiện nay sẽ trải qua 2 bước:

 

Bước 1: Đăng ký trực tuyến (online) qua website của Tổng cục.;

 

Bước 2: Nộp hồ sơ cứng tại Tổng cục sau khi đã nộp hồ sơ Online.

 

Trước đây chỉ phải nộp hồ sơ cứng, không cần bước đầu tiên để nộp hồ sơ Online.

 

2. Thời gian có mã vạch để in lên sản phẩm:

 

Theo quy định sẽ là 05 ngày sau khi nộp hồ sơ cứng, trước đây thời gian là 01 ngày làm việc.

 

Mời Quý vị xem thêm video để hiểu Mã số mã vạch là gì.

 

 

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn