Quy trình chứng nhận hợp quy

Quy trình chứng nhận hợp quy

Chứng nhận chất lượng sản phẩm và hàng hóa là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn.

Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba).

Quy trình chứng nhận hợp quy:

Bước 1: Tiếp xúc ban đầu

- Khảo sát tại Doanh nghiệp: việc thực hiện theo các quy định pháp luật cụ thể như:

Công bố tiêu chuẩn áp dụng, hiệu chuẩn, kiểm định phương tiện đo, bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị (nếu có), sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu hàng hóa), cách bố trí mặt bằng sản xuất,...

- Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện trước các bước đã nêu trên; và các việc khác có liên quan đến hệ thống đảm bảo chất lượng như khảo sát mặt bằng, nhân sự, máy móc, quy trình,… và đề nghị sắp xêp lại mặt bằng (nếu cần)

- Hướng dẫn làm hồ sơ nộp cho tổ chức chứng nhận bao gồm: làm hợp đồng chứng nhận; phiếu đăng ký chứng nhận; chụp hình; mô tả sản phẩm; sơ đồ tổ chức,…

 

Bước 2: Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng

-  Thời gian thực hiện từ 30 ngày

- Sơ đồ tổ chức và xác định trách nhiệm, quyền hạn

- Sổ tay chất lượng; thủ tục kiểm soát các tài liệu chất lượng; thủ tục (quy trình) kiểm sóat vật tư, nguyên liệu sản xuất; thủ tục (hướng dẫn) nhận biết sản phẩm và trạng thái kiểm tra; thử nghiệm; thủ tục kiểm soát hồ sơ chất lượng; thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp; thủ tục khắc phục; phòng ngừa; thủ tục (quy định) việc xếp dỡ, lưu kho, bao gói, bảo quản và giao hàng; thủ tục đào tạo; chính sách chất lượng. Mục tiêu chất lượng, kế hoạch kiểm sóat chất lượng, kế hoạch kiểm sóat sản xuất.

- Các hướng dẫn công việc, hướng dẫn vận hành máy móc thiết bị (nếu có)

- Xây dựng cụ thể các biểu mẫu có liên quan để Doanh Nghiệp áp dụng.

 

Bước 3: Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện

- Thời gian thực hiện từ 3- 7 ngày

- Hướng dẫn cách thực hiện tất cả các vấn đề có liên quan đến việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nếu tại bước 2.

- Kiểm tra việc thực hiện tại Doanh nghiệp.

 

Bước 4: Chứng nhận, và khắc phục (nếu có)

- Tổ chức chứng nhận đến doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, lấy mẫu thử nghiệm (thực hiện theo hợp đồng chứng nhận giữa doanh nghiệp và tổ chức chứng nhận).

- Thực hiện khắc phục và báo cáo hành động khắc phục sau chứng nhận (nếu có)

 

Bước 5: Công bố hợp quy

- Thời gian 10 ngày

» Danh mục hàng hóa phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

» Công bố sản phẩm hợp quy

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan