Dịch vụ phản đối đơn Đăng ký nhãn hiệu

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu là việc một chủ thể có ý kiến với Cục sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam về việc cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu đã nộp đơn đăng ký. Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu có tác dụng to lớn đối với việc sử dụng quyền cũng như để ngăn chặn được hành vi sử dụng và đăng ký nhãn hiệu không đúng quy định của pháp luật

Căn cứ pháp lý

Căn cứ pháp lý cho việc đối phó với đơn đăng ký nhãn hiệu:

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, với các sửa đổi và bổ sung trong năm 2009, 2019, và 2022.
 • Nghị định số 65/2023/NĐ-CP chi tiết về việc thực thi Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền về giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
 • Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và thực thi Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.
 • Thông tư 263/2016/TT-BTC về phí và lệ phí liên quan đến sở hữu công nghiệp.

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu là một quy trình pháp lý cho phép cá nhân hoặc tổ chức đưa ra ý kiến bằng văn bản gửi Cơ quan đăng ký nhãn hiệu (Cục Sở hữu trí tuệ) yêu cầu không cấp giấy chứng nhận đăng ký cho nhãn hiệu được đề xuất của người khác tại Việt Nam. Điều này được thực hiện vì họ cho rằng việc đăng ký nhãn hiệu này sẽ gây ra xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu là gì
Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

Lợi ích của việc phản đối đơn nhãn hiệu

Rõ ràng một số trường hợp phản đối đơn là căn cứ duy nhất để cơ quan sở hữu trí tuệ quyết định có cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ cho đơn đăng ký nhãn hiệu

Ví dụ: trường hợp nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được bảo hộ. Rất khó để Cục sở hữu biết được sự trùng lặp này nếu như tên Thương mại không quá nổi tiếng

Mặt khác không gì có thể đảm bảo rằng cơ quan sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định đơn đăng ký một cách chính xác nhất, đặc biệt là đối với các đơn đăng ký sáng chế và kiểu dáng công nghiệp khi mà quy trình thẩm định yêu cầu phải tra cứu thông tin ở phạm vi trên toàn thế giới.

Ai có quyền phản đối đơn nhãn hiệu

Luật quy định bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền phản đối đơn, có nghĩa là có trường hợp một đơn đăng ký sẽ có nhiều phản đối đơn và do đó sẽ không cần phải phản đối đơn nữa

Phản đối đơn là cách để bên thứ ba bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình nên nếu bạn cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của bạn bị xâm phạm thì nên tự mình phản đối đơn mà không nên trông chờ hay ỷ lại vào phản đối đơn của chủ thể khác cùng việc thẩm định của cơ quan có thẩm quyền

Bạn sẽ phải chứng minh được rằng đối tượng trong đơn đăng ký không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ tại Việt Nam và bạn phải kèm theo các tài liệu chứng cứ chứng minh việc này.

Người nào có quyền phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu?

Theo Điều 112 của Luật Sở hữu trí tuệ đã được sửa đổi và bổ sung vào năm 2022, "Bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền phản đối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu". Mặc dù Luật sở hữu trí tuệ quy định rằng bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền phản đối, thực tế, thủ tục phản đối thường được thực hiện bởi các cá nhân, tổ chức hoặc đơn vị sau đây:

 1. Trường hợp thứ nhất: Chủ sở hữu của nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận cho rằng đơn đăng ký mới có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu mà họ đang được bảo hộ.
 2. Trường hợp thứ hai: Bất kỳ bên thứ ba nào nhận thấy rằng đơn đăng ký mới có dấu hiệu sai phạm về hồ sơ, thủ tục hoặc quy trình đăng ký.
 3. Trường hợp thứ ba: Cá nhân, tổ chức hoặc đơn vị đang sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu trên thực tế (có hoặc chưa đăng ký và nhận được Giấy chứng nhận nhãn hiệu từ Cục sở hữu trí tuệ) nhưng cho rằng đơn đăng ký mới có dấu hiệu xâm phạm quyền lợi, ảnh hưởng tới lợi ích kinh doanh, hoặc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Điều này có thể bao gồm việc trùng, tương tự hoặc gây nhầm lẫn với các quốc kỳ, quốc huy; tên của cơ quan, tổ chức, hoặc một số nhân vật đặc biệt; hoặc gây ảnh hưởng tới trật tự công cộng và sức khỏe cộng đồng.

Lưu ý rằng một đơn đăng ký nhãn hiệu có thể bị phản đối bởi một hoặc nhiều bên thứ ba, và ngược lại, một cá nhân hay tổ chức, đơn vị có thể phản đối nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu khác nhau.

Thời hạn để phản đối đơn nhãn hiệu

Theo quy định của pháp luật, kể từ ngày đơn  đăng ký sở hữu công nghiệp được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ là khoảng thời gian mà bạn có quyền phản đối đơn

Trình tự xử lý yêu cầu phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Trình tự xử lý yêu cầu phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm 4 bước như sau:

Bước 1:

Nộp đơn phản đối về Cục Sở hữu trí tuệ tại địa chỉ: 384-386 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Bước 2:

Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận và thông báo về ý kiến đó cho người nộp đơn. Trong đó ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn trả lời bằng văn bản (Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN).

Lưu ý: Trường hợp nhãn hiệu và hàng hóa, dịch vụ trong đơn đăng ký bị phản đối trùng với nhãn hiệu và hàng hóa, dịch vụ do bên phản đối đưa ra hoặc có cơ sở rõ ràng để kết luận nhãn hiệu và hàng hóa, dịch vụ bị phản đối tương tự gây nhầm lẫn hoặc không tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu và hàng hóa, dịch vụ do bên phản đối đưa ra, Cục Sở hữu trí tuệ xử lý ý kiến phản đối trong quá trình thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu và thông báo kết quả xử lý ý kiến phản đối cùng với kết quả thẩm định nội dung đơn tương ứng cho người phản đối.

Bước 3:

Sau khi nhận được ý kiến phản hồi của người nộp đơn, nếu xét thấy cần thiết Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về ý kiến phản hồi cho người phản đối và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người phản đối trả lời bằng văn bản về ý kiến phản hồi đó.

Bước 4:

Trường hợp ý kiến của người phản đối liên quan đến quyền đăng ký, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để người phản đối nộp đơn khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo để người phản đối nộp đơn khởi kiện ra Tòa mà người phản đối không gửi cho Cục Sở hữu trí tuệ bản sao thông báo thụ lý vụ án của Tòa án thì Cục Sở hữu trí tuệ coi như người phản đối rút bỏ ý kiến phản đối và tiếp tục xử lý đơn như không có ý kiến phản đối.

Trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ nhận được bản sao thông báo thụ lý vụ án của Tòa án của người phản đối trong thời hạn nêu trên, Cục Sở hữu trí tuệ tạm dừng việc xử lý đơn để chờ kết quả giải quyết tranh chấp của Tòa án. Sau khi nhận được kết quả giải quyết của Tòa án, việc xử lý đơn sẽ được tiến hành phù hợp với kết quả đó.

Dịch vụ phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu tại SBLAW

SBLAW là 1 trong những đơn vị sở hữu trí tuệ hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Về phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu, SBLAW cung cấp những dịch vụ như sau:

 • Tư vấn về khả năng thành công của vụ việc và các bước cần thiết để có thể phản đối đơn;
 • Tư vấn về các tài liệu cần thiết phải cung cấp để chứng minh cho ý kiến phản đối của bạn;
 • Soạn thảo va nộp đơn phản đối tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thay mặt bạn thương lượng, làm việc với chủ đơn đăng ký và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến phản đối đơn;
 • Trả lời, khiếu nại các thông báo, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến việc phản đối đơn;
Dịch vụ phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu
Dịch vụ phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Dịch vụ phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu cung cấp một quy trình chính xác và minh bạch để cá nhân và tổ chức bảo vệ quyền lợi của mình trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Qua việc sử dụng dịch vụ này, khách hàng có thể tận dụng các quyền lợi pháp lý để bảo vệ nhãn hiệu và quyền sở hữu của họ khỏi việc xâm phạm hoặc sử dụng không đúng cách từ bên thứ ba.

Dịch vụ phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình xử lý các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Tham khảo thêm » Phản đối đơn đã đăng ký sở hữu công nghiệp

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan