Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Trong chương trình ống kính info của kênh truyền hình cáp, Đài Truyền Hình Việt Nam, luật sư Nguyễn Thanh Hà đã trả lời về các vấn đề xung quanh quyền của người tiêu dùng (NTD) được quy định trong Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung bài phỏng vấn:

Phóng viên: Quyền được khiếu nại là một trong 8 quyền cơ bản của NTD. Vậy theo đánh giá của ông, kể từ khi Luật bảo vệ quyền người tiêu dùng chính thức có hiệu lực thì quyền khiếu nại đã được NTD áp dụng vào trong thực tiễn cuộc sống hay chưa? Đã nhiều người biết đến quyền đó hay chưa?

Luật sư trả lời: Việt Nam đã ban hành các đạo luật với mục đích bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Luật Bảo vệ Người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ra đời trên cơ sở đó và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2011, thay thế Pháp lệnh Bảo vệ người tiêu dùng 1999.

Theo quy định tại Điều 8 của Luật, người tiêu dùng có quyền “Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Quy định của pháp luật đã đưa ra hành lang pháp lý để người tiêu dùng có thể tận dụng sự trợ giúp của cơ quan nhà nước khi có các hành vi vi phạm của nhà sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, phần lớn người tiêu dùng vẫn chưa hiểu rõ và áp dụng thực hiện quy định này.

 

»  Dịch vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address