Lựa chọn màu sắc trong đăng ký thương hiệu

 

Việc lựa chọn thương hiệu màu trắng đen hay nhãn hiệu dưới dạng màu để đăng ký hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của chủ sở hữu thương hiệu.

Căn cứ vào bộ nhận diện thương hiệu, chủ sở hữu sẽ lựa chọn và quyết định thương hiệu được sử dụng như thế nào trong thực tế.

 Dưới góc độ pháp lý, việc chủ sở hữu đăng ký thương hiệu ở dạng đen trắng sẽ có phạm vi bảo hộ rộng hơn là so với việc đăng ký ở dạng màu sắc cụ thể.

 

Nếu đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu ở dạng đen trắng, khi sử dụng, chủ sở hữu có thể sử dụng ở bất kỳ màu sắc nào mà họ mong muốn.

 

Còn nếu đăng ký ở dạng màu sắc, chủ sở hữu thương hiệu chỉ có thể sử dụng chính xác màu sắc mà họ đã yêu cầu đăng ký.

 

Lời khuyên cho chủ sở hữu thương hiệu là nên Đăng ký thương hiệu ở dạng đen trắng để có phạm vi bảo hộ rộng nhất.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà theo www.baohothuonghieu.com

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan