Làm thế nào để các sáng chế được bảo hộ tại các quốc gia khác nhau?

Câu hỏi:

Xin chào quý công ty luật SBLAW. Tôi muốn hỏi: Làm thế nào để các sáng chế của tôi được bảo hộ tại các quốc gia khác nhau?

Trả lời

Các sáng chế bị hạn chế về mặt lãnh thổ. Để bảo hộ các sáng chế của mình trên nhiều quốc gia, bạn có một số lựa chọn như sau:

(a) Nộp trực tiếp hoặc theo lộ trình Paris:

Bạn có thể cùng lúc trực tiếp nộp nhiều đơn đăng ký sáng chế tại các quốc gia mà bạn muốn bảo hộ sáng chế (đối với một số quốc gia, đơn đăng ký sáng chế khu vực cũng được chấp thuận), hoặc, bạn nộp đơn tại quốc gia thuộc Công ước Paris (một trong những quốc gia thành viên thuộc Công ước Paris về Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp), sau đó nộp các đơn sáng chế riêng biệt tại các quốc gia thuộc Công ước Paris trong vòng 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên, điều này sẽ cho bạn lợi thế tại các quốc gia này vì đã công bố ngày nộp đơn đầu tiên trước đó) (xem câu hỏi 11)

(b) Trình tự PCT:

Bạn có thể trực tiếp nộp đơn theo Hiệp ước PCT hoặc trong thời hạn 12 tháng theo Công ước Paris quy định kể từ ngày nộp đơn đầu tiên – điều này có hiệu lực với các nước tham gia ký kết PCT và hơn nữa cũng đơn giản, dễ dàng và tiết kiệm hơn 2 lựa chọn hoặc trực tiếp hoặc theo lộ trình Paris nêu trên.

Tham khảo thêm >> Dịch vụ Đăng ký sáng chế quốc tế

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan